نزول قرآن/ ترتیب نزول قرآن چگونه بوده است؟

ترتیب نزول قرآن

در مورد نزول قرآن کریم بر پیامبر اکرم (ص ) بفرمایید: این نزول ترتیب خاصی داشته است ، مثلا آیه به آیه نازل شده ، یا تمام یک سوره یک جا نزول یافته است و یا اینکه با توجه به شرایط زمان و مکان آیات نزول یافته است ؟
متن پاسخ: نزول دفعی قرآن کریم یک باره بوده و تمام قرآن یک جا بر قلب مبارک پیامبر نازل شده است ; ولی نزول تدریجی قرآن کریم ، تا آخرین سال حیات پیامبر اکرم (ص ) ادامه داشته است ; یعنی به تدریج و در مناسبت ها و پیش آمدهای گوناگون برای رفع مشکل مسلمانان یک یا چند آیه و گاهی یک سوره نازل می شده است . این آیات و سوره ها سپس گردآوری شده و به صورت کتاب (قرآن کریم ) در آمده است .

دکمه بازگشت به بالا