در چه سوره ای از قرآن دو بسم الله وجود دارد؟

در چه سوره اى از قرآن کریم دو «بسم الله.. .» وجود دارد ؟
متن پاسخ: سوره نمل دارای دو «بسم الله الرحمن الرحیم » است . سوره هود نیز دو «بسم الله» دارد که یکی به طور کامل در ابتدای سوره آمده و دیگری در آیه 41 بدون «الرحمن الرحیم » ذکر شده است .

دکمه بازگشت به بالا