در امان ماندن از شر شیطان

در امان ماندن از شر شیطان

چه کنیم تا از شرّ شیطان در امان باشیم ؟
متن پاسخطبق آیات قرآن ، شیطان دشمن قسم خورده انسان است . مهم ترین راهِ در امان ماندن از چنین دشمنی ، شناختن او است . شیطان ، موجودی است که ما را می بیند و ما او را نمی بینیم . کار او فقط وسوسه کردن و زینت دادن به گناهان است . ما برای درامان ماندن از او باید به کسی پناه ببریم که شیطان را می بیند; ولی شیطان او را نمی بیند که همانا خداوند قاهر بیناست ; لذا خود قرآن می فرماید: «و إمّا ینزغنّک من الشیطـن نزغ فاستعذبالله إنّه سمیع علیم ; (اعراف ،200) اگر از شیطان وسوسه ای به تو رسد ، به خدا پناه بر; زیرا او شنوای داناست . نکته مهم این است که خداوند می فرماید: پناه ببر ، نه اینکه بگو پناه می برم ; مثل اینکه وقتی آژیر خطر می زنند; فوراً باید به پناه گاه رفت و اگر با زبان بگوید خدایا به تو پناه می برم ; ولی عملا کاری انجام ندهد فایده ای ندارد . چطور وقتی شیپور خطر را به صدا درمی آورند انسان می لرزد و مضطرب می شود ؟ وقتی شیطان وسوسه می کند نیز انسان می ترسد و باید به پناه گاه برود . شیطان اول وسوسه می کند . بعد به دام می اندازد . بعد سواری می گیرد و بهترین راه برای محفوظ ماندن این است که از همان مرحله اول به خداوند پناه ببریم . امّا چگونه باید پناه برد ؟ در مرحله اول باید مطیع محض دستورهای خداوند باشیم و در مرحله دوم دل را به خدا بسپاریم . شیطان می خواهد دلی را که جایگاه خداست ، از انسان بگیرد; اما به تعبیر قرآن ، وقتی وسوسه ای از جانب شیطان به اهل تقوا برسد ، خدا را به یاد می آورند و بینا می شوند . (اعراف ، 201)

دکمه بازگشت به بالا