چکار کنیم که خدا از ما راضی و خشنود باشد؟

رضایت و خشنودی خدا

چه کنیم و چکار کنیم که خداوند از ما راضى و خشنود باشد؟
جامع ترین کلامی که می توان در این مورد بیان کرد این است که : انسان با شناخت خداوند و خودش ، به مقام رضا و تسلیم کامل ]در برابر ذات اقدس اله [ می رسد و حقیقت بندگی و عبودیت را که گذشتن از همه چیز در طریق معبود است دریافته ، در سلک بندگان خاص خدا گام می نهد; در این صورت است که خداوند به او خطاب می کند و می فرماید: «یأیّتهاالنفس المطمئنه .. . * ارجعی إلی ربک راضیه مرضیه * فادخلی فی عبـدی * وادخلی جنتی; (فجر ، 27-30) تو ای روح آرام یافته ! به سوی پروردگارت باز گرد; در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است و در سلک بندگانم داخل شو . و در بهشتم وارد کن » .

نفس مطمئنه ، نفسی است که با علاقه مندی و یاد پروردگارش سکونت یافته و بدانچه او راضی است رضایت می دهد و در نتیجه خود را بنده ای می بیند که مالک هیچ خیر و شر و نفع و ضرری برای خود نیست و دنیا را امتحان الهی می داند و در فقر و غنا دچار افراط و تفریط و از صراط مستقیم منحرف نمی شود و راضی به قضا و قدر الهی ، و متعبد محض است . وقتی بنده خدا از خدا راضی باشد ، قهرا خدای تعالی هم از او راضی خواهد بود و این ، همان ظهور عبودیت تامه . به معبود و رضایت عاشق دلداده از معشوق و رضایت محبوب و معبود حقیقی از عبد خود است .

بنابراین ، خداوند متعال وقتی از ما راضی می شود که به بالاترین افتخار خود ، یعنی مقام بندگی و عبودیت برسیم ; به همین جهت ، پیامبر اکرم بعد از رسیدن به مقام بندگی کامل ، رسول شد و ما در تشهد نماز ، اول شهادت به بندگی و بعد به رسول بودن او می دهیم . قرآن ، راه های رسیدن به این درجه را در عواملی می داند که به چند مورد آن اشاره می کنیم :

1 . ایمان ;

2 . عمل صالح ;

3 . ترس از خدا; «إن الذین ءامنوا و عملوا الصـلحـت اولئک هم خیرالبریه * جزاؤهم عند ربهم جنّـت عدن تجری من تحتها الأنهـر خـلدین فیها أبدًا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه » (بینه ، 7 و 8)

4 . صداقت و راستی; «قال الله هذا یوم ینفع الصـدقین .. . خـلذین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه » (مائده ، 119)

5 . تقوا و پرهیزگاری ; (آل عمران ، 15)

6 . زیارت خانه خدا; (مائده ، 2)

7 . مهاجرت و جهاد در راه خدا; (حشر ، 8) و (بقره ،207)

8 . توکل بر خدا . (آل عمران ، 173 و 174) اینها نمونه هایی ازمصادیق بندگی و عبودیت است و در قرآن مصادیق دیگری نیز ذکر شده است .

پی نوشت ها: 1 . تفسیر نمونه ، ج 26 ، ص 475-477 . 1 . المیزان ، ج 20 ، ص 477 و 478 .

دکمه بازگشت به بالا