چرا به سوره یاسین قلب قرآن می گویند؟

چرا به سوره یاسین قلب قرآن می گویند؟

چرا به سوره یس (یاسین) قلب قرآن می گویند ؟
سوره مبارک «یس » را قلب قرآن می گویند; زیرا در حدیثی از رسول اکرم (ص ) نقل شده که فرمود: «هر چیز قلبی دارد و قلب قرآن ، سوره یاسین است».1

در توضیح علت توصیف این سوره به قلب قرآن باید بگوییم که قلب برای هر موجود زنده ، نقش اساسی و بنیادی را ایفا می کند; به گونه ای که بدون داشتن قلب ، آن موجود زنده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد . طبق این روایت ، اگر قرآن را به یک موجود تشبیه کنیم ، سوره مبارک «یس » قلب آن خواهد بود . این امر نشان می دهد که در این سوره ، مهمترین و حیاتی ترین مسایل اسلام که شامل اصول اعتقادات اسلام (توحید ، نبوت و معاد) و خالقیت می شود ، آمده است . به همین جهت است که به این سوره ، قلب قرآن گفته شده است .

منبع: 1 . المیزان ، ج 17 ، ص 62 .

دکمه بازگشت به بالا