ترتیب نزول سوره های قرآن

ترتیب نزول سوره های قرآن؛ اسامی سوره های قرآن به ترتیب نزول

لطفاً در صورت امکان ، اسامی سوره های قرآن را به ترتیب نزول ، بیان فرمایید .
قبل از ذکر ترتیب سوره ها ، یادآوری می کنیم که ممکن است چند آیه از سوره ای نازل شود ، سپس سوره دیگری فرود آید و پس از پایان یافتن آن سوره و حتی چند سوره دیگر ، بقیه سوره نخست نازل شود; پس اعتبار ترتیب ، مبدأ نزول هر سوره می باشد . در جدول زیر ، ترتیب نزول سوره ها طبق تقسیم بندی آیت الله معرفت  خدمتتان تقدیم می شود:

ترتیب سوره‏ ها طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بن زید، با تصحیح از روی نسخه‏ های متعدد قابل اعتماد،عبارت است از[1]:

عدد شماره اول مربوط به ترتیب نزول است و عدد شما دوم ترتیب فعلی است:

1 – 96 – علق

2 – 68 – قلم

3 – 73 – مزمل

4 – 74 – مدثر

5 – 1 – فاتحه

6 – 111 – مسد(تبت)

7 – 81 – تکویر

8 – 87 – اعلی

9 – 92 – لیل

10 – 89 – فجر

11 – 93 – ضحی

12 – 94 – شرح

13 – 103 – عصر

14 – 100 – عادیات

15 – 108 – کوثر

16 – 102 – تکاثر

17 – 107 – ماعون

18 – 109 – کافرون

19 – 105 – فیل

20 – 113 – فلق

21 – 114 – ناس

22 – 112 – اخلاص

23 – 53 – نجم

24 – 80 – عبس

25 – 97 – قدر

26 – 91 – شمس

27 – 85 – بروج

28 – 95 – تین

29 – 106 – قریش

30 – 101 – قارعه

31 – 75 – قیامه

32 – 104 – همزه

33 – 77 – مرسلات

43 – 50 – ق

35 – 90 – بلد

36 – 86 – طارق

37 – 54 – قمر

38 – 38 – ص

39 – 7 – اعراف

40 – 72 – جن

41 – 36 – یس

42 – 25 – فرقان

43 – 35 – فاطر

44 – 19 – مریم

45 – 20 – طه

46 – 56 – واقعه

47 – 26 – شعراء

48 – 27 – نمل

49 – 28 – قصص

50 – 17 – اسراء

51 – 10 – یونس

52 – 11 – هود

53 – 12 – یوسف

54 – 15 – حجر

55 – 6 – انعام

56 – 37 – صافات

57 – 31 – لقمان

58 – 34 – سبا

59 – 39 – زمر

60 – 40 – غافر(مؤمن)

61 – 41 – فصلت

62 – 42 – شوری

63 – 43 – زخرف

64 – 44 – دخان

65 – 45 – جائیه

66 – 46 – احقف

67 – 51 – ذاریات

68 – 88 – غاشیه

69 – 18 – کهف

70 – 16 – نحل

71 – 71 – نوح

72 – 14 – ابراهیم

73 – 21 – انبیا

74 – 32 – مؤمنون

75 – 32 – سجده

76 – 52 – طور

77 – 67 – ملک

78 – 69 – حاقه

79 – 70 – معارج

80 – 78 – نبا

81 – 79 – نازعات

82 – 82 – انفطار

83 – 84 – انشقاق

84 – 30 – روم

85 – 29 – عنکبوت

86 – 83 – مطففین

سوره‏های – مدنی(28 – سوره)

87 – 2 – بقره

88 – 8 – انفال

89 – 3 – آل – عمران

90 – 33 – احزاب

91 – 60 – ممتحنه

92 – 4 – نساء

93 – 99 – زلزال

94 – 57 – حدید

95 – 47 – محمد

96 – 13 – رعد

97 – 55 – رحمان

98 – 76 – انسان(دهر)

99 – 65 – طلاق

100 – 98 – بینه

101 – 59 – حشر

102 – 110 – نصر

103 – 24 – نور

104 – 22 – حج

105 – 63 – منافقون

106 – 58 – مجادله

107 – 49 – حجرات

108 – 66 – تحریم

109 – 62 – جمعه

110 – 64 – تغابن

111 – 61 – صف

112 – 48 – فتح

113 – 5 – مائده

114 – 9 – توبه(برائت)

[1]   . کتاب علوم قرآنی آیه الله محمد هادی معرفت، فصل دوم ترتیب نزول

دکمه بازگشت به بالا