منظور از آسمانها در قرآن چیست؟

منظور از آسمان ها در قرآن چیست؟

خداوند متعال خود را آفریننده آسمان ها و زمین معرفی کرده ، منظور از آسمانها در قرآن چیست؟ منظور از آسمان های هفتگانه چیست؟
قرآن مجید، درباره آسمان‏ها سه تعبیر دارد: “سماء”، “سموات” و “سموات سبع”. قرآن درباره زمین از واژه “ارض” استفاده کرده و فقط در آیه دوازده سوره طلاق: “اللّه‏ الذی خلق سبع سَموت ومن الارض مثلهن” اشاره می‏کند که زمین‏ها نیز مانند آسمان‏ها هفتگانه‏اند.1 امّا منظور از هفت آسمانی که در قرآن بیان شده چیست؟

1. برخی معتقدند که منظور، طبقات متراکم هوای اطراف زمین و قشرهای مختلفی است که روی هم قرار گرفته.2

2. مقصود از “سموات” و “سموات سبع” آسمان‏های هفتگانه است؛ منتها از آیات قرآن چنین استفاده می‏شود که تمام کرات و ثوابت و سیاراتی که ما می‏بینیم، جزء آسمان اوّل است و شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس دیده‏ها و ابزارهای علمی امروز ما بیرون است. در حال حاضر اطلاع دقیقی از جزئیات آن نداریم و قرآن کریم هم درباره آنها حرفی نزده است.3

پی نوشت ها:

1. تفسیر نمونه، ج 24، ص 260، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

2. تفسیر احسن‏الحدیث، سیدعلی قرشی، ج 1، ص 83، نشر: بنیاد بعثت.

3. ر.ک: المیزان، علامه طباطبایی رحمه‏الله، ج 17، ص 369، نشر جامعه مدرسین، تفسیر نمونه، ج 1، ص 168، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا