آداب نماز میت

آداب نماز میت

نماز میت آدابی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. مستحب است نماز میت با وضو یا غسل یا تیمم باشد.

2. اگر میت مرد است امام جماعت وسط قامت او بایستد و اگر میت زن است مقابل سینه‏اش.

3. پابرهنه نماز بخواند.

4. در هر تکبیر دست‏ها را بلند کند.

5. فاصله او با میت کم باشد، به طورى که لباسش به جنازه برسد.

6. نماز را به جماعت بخوانند.

7. امام تکبیرات را بلند و مردم آهسته بخوانند.

8. امام جماعت، قبل از نماز سه بار الصلاه بگوید.

9. در جایى که همیشه نماز میت خوانده مى‏شود، بخوانند.

10. نماز میت در مساجد به جز مسجد الاحرام مکروه است.

دکمه بازگشت به بالا