اجازه و اذن ولی میت

اجازه و اذن ولی میت

– براى انجام واجبات میت باید از ولىّ میت اجازه گرفته شود.

– ولى (سرپرست) زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت مى‏کند شوهر اوست و بعد از او، مردهایى که از میت ارث مى‏برند مقدم بر زن‏هاى ایشانند و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند.

پرسش: حکم نماز میتى که بدون اذن ولى خوانده شده و امکان اذن گرفتن وجود داشته است چیست؟ آیا علم به رضایت و اجازه بعدى کفایت مى‏کند؟

پاسخ: احتیاط آن است که مجدداً نماز را با اذن ولى بخوانند و اگر دفن شده باشد بر قبر او بخوانند.[1]

پرسش: چنانچه ولىّ میت نباشد که اجازه شفاهى بدهد وظیفه چیست؟

پاسخ: اجازه شفاهى لازم نیست و چنانچه از قرائن فهمیده شود که رضایت دارد کفایت مى‏کند و در صورت شک و عدم دسترسى به ولى‏ میت بنا بر احتیاط از حاکم شرع یا نماینده او باید اجازه گرفت و اگر آن هم ممکن نیست اجازه ساقط است.[2]

 

پرسش: آیا در وضعیت‏هاى بحرانى، اذن ولى براى غسل و نماز و دفن میت لازم است؟ در صورت عدم دسترسى به ولى یا عدم امکان شناسایى او تکلیف چیست؟

پاسخ: در صورتى که دسترسى به ولى باشد، از او اجازه بگیرند و اگر نباشد از حاکم شرع و اگر هیچ کدام میسّر نیست مجازهستند بدون اجازه اقدام کنند.[3]

پی نوشت ها:

[1] . جزوه استفتائات ویژه احکام زلزله، دفتر آیه الله مکارم، س 115.
[2] . مجمع‏المسائل گلپایگانى، ج 1، ص 573، س 8؛ مسائل جدید، محسن محمودى، ج 4، ص 187.
[3] . جزوه استفتائات ویژه احکام زلزله، دفتر آیه الله مکارم، س 52.

دکمه بازگشت به بالا