احکام عزاداری برای اموات

احکام عزاداری برای اموات

در رابطه با عزادارى براى اموات، احکامى مطرح است که به چند نمونه از آنها اشاره مى‏شود:

1. سیلى زدن و خراش به صورت در مصیبت اموات جایز نیست.[1]

2. پاره‏کردن لباس در مصایب عزیزان جایز نیست.[2]

3. صبر و شکیبایى بر مصیبت‏ها مخصوصاً مرگ فرزند مستحب است.[3]

4. گریستن بر مرگ مؤمن مستحب است.[4]

5. گفتن استرجاع‏ (إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ) بر مؤمن به هنگام یاد مصیبت مستحب است.[5]

6. ناله و فریاد خارج از حد اعتدال براى میت جایز نیست.[6]

7. نوحه‏ سرایى بر میت، اگر مشتمل بر دروغ نباشد، مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.[7]

8. زمان عزادارى براى اموات سه روز است.[8]

پرسش: در برخى مناطق براى تجلیل از میت همراه با ساز و ادوات مشترک یا مختص موسیقى، نوحه‏سرایى انجام مى‏شود، استعمال و شرکت و نیز شنیدن چنین نوحه‏هایى، با توجه به عدم طرب در آن، چه حکمى دارد؟

پاسخ: در نوحه ‏سرایى اگر غنا یعنى مطرب باشد، حرام است. و شنیدن آن هم به حکم استعمال آن است و بنابر احتیاط جایز نیست.[9]

پی نوشت ها:

[1] . استفتائات بهجت، ج 1، س 1407.
[2] . همان، س 1405.
[3] . عروه الوثقى، ج 1، ص 325؛ توضیح المسائل مراجع، م 633.
[4] . همان، ص 325.
[5] . همان.
[6] . مرآه الکمال، ج 1، ص 564.
[7] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 83.
[8] . استفتائات بهجت، ج 1، س 1400.
[9] . همان، س 1406.

دکمه بازگشت به بالا