جزع و فزع در مصیبت

جزع و فزع در مصیبت |جزع و بى‏تابى براى اموات‏

1. جزع کردن در مرگ اموات مکروه است.

2. لطمه زدن و خراش وارد کردن بر سر و صورت جایز نیست.[1]

3. اگر مرد در مرگ زن یا فرزند، یقه یا لباس خود را پاره کند، یا اگر زن در عزاى میت صورت خود را بخراشد، به طورى که خون بیاید یا موى خود را بکند، باید ده فقیر را طعام دهد و یا آنها را بپوشاند. و اگر نتواند، باید سه روز روزه بگیرد.[2]

4. احتیاط واجب آن است که در گریه بر میت، صدا را خیلى بلند نکنند.[3]

پی نوشت ها:

[1] . عروه الوثقى، ج 2، ص 832.
[2] . فرهنگ فقه، ج 3، ص 82؛ توضیح المسائل مراجع، م 636.
[3] . توضیح المسائل مراجع، م 637.

دکمه بازگشت به بالا