چگونه اموات را خوشحال کنیم؟

خوشحال کردن اموات

شاد کردن اموات
چگونه اموات را خوشحال کنیم

پرسش: بافضیلت‏ترین عملى که مى‏توان براى میّت انجام داد چیست؟

پاسخ: کارى در ترویج مذهب حق، از قبیل نشر کتب و … انجام دهد و ثواب آن را به او هدیه کند.[1]


پرسش: اگر کسى عمل مستحب خود را به تمام اموات هدیه کند، آیا ثواب این عمل خیر به تمام آنها مى‏رسد؟ و آیا خود او نیز از این عمل بهره‏اى مى‏برد؟

پاسخ: همه از آن بهره مى‏برند.[2]

از مستحباتى‏ که مردم غافل‏اند صدقه براى میت در شب اول قبر است که مقدم بر نماز وحشت است. درحدیث است که شبى بر میت سخت‏تر از شب اول قبر نیست، پس رحم کنید بر اموات خود با دادن صدقه.

پرسش: کسى که براى میّت صدقه مى‏دهد، بهتر است به نیّت صدقه مستحبى بدهد؟ یا به نیت ردّ مظالم، که احیاناً بر عهده میّت بوده است؟

پاسخ: دومى بهتر است.[3]


پرسش: مقابل منزل بعضى اشخاص که فوت نموده‏اند، تاج گل و حجله مى گذارند. آیا این عمل براى متوفّى نفعى دارد یا نه؟

پاسخ: آن چه شرعا مستحب است این است که در محلّى که میّت در شب فوت شده چراغ، روشن نمایند و حجله براى متوفى اثر اخروى ندارد و اگر آن چه صرف آن مى‏شود خیرات و صدقات براى میّت بشود براى او نافع خواهد بود.[4]


پرسش: کسى که در برنامه‏هاى مذهبى، اهل عمل نیست ولى مسلمان است، اگر سر قبر او قرآن بخوانند فقط براى خواننده ثواب دارد یا براى میّت هم ثوابى دارد؟

پاسخ: قرائت قرآن و اهداى ثواب آن به میّت مؤمن اگر چه معصیت‏کار باشد، مناسب است.[5]

از کارهاى شایسته در جلسات عزادارى اموات، خواندن نماز قضا براى اموات است.


پی نوشت ها:

[1] . استفتائات بهجت، ج 1، س 1410.
[2] . همان، س 1411.
[3] . استفتائات بهجت، ج 1، س 1412.
[4] . مجمع المسائل گلپایگانى، ج 1، س 105.
[5] . همان، س 113.

دکمه بازگشت به بالا