انجام وظایف شرعی دیگران

به صورت طبیعى هر کس باید وظایف شرعى واجب خود را انجام دهد[1] و دیگران نمى‏توانند به جاى او انجام دهند. اما در چند صورت مانعى ندارد:

1. قضاى نماز و روزه پدر توسط پسر بزرگ‏تر بعد از وفات.[2]

2. اجیر گرفتن براى انجام نمازها و روزه‏هاى میت (نماز استیجارى یا تبرعى).[3]

3. اجیر گرفتن براى انجام حج واجب کسى که توان شرکت در مراسم حج را ندارد.

پی نوشت ها:

[1] . توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1386.
[2] . همان، م 1390 و 1397.
[3] . تحریرالوسیله، ج 1، القول فى صلاه الاستیجار، م 1.

دکمه بازگشت به بالا