استخاره قرآن خوب یا بد

واژه های خوب و بد در قسمت بالای برخی از قرآن ها نوشته شده است . آیا هر کس می تواند برای کارهایش از آن استفاده کند ؟
متن پاسخاز آن‏جا که ممکن است معانی مختلفی از آیات قرآن از جهات گوناگونی به ذهن استخاره کننده برسد، این “خوب و بد”ها برای همان کسی که نوشته، حجت است نه برای دیگران؛ علاوه بر این، در موارد متعددی دیده شده که “خوب و بد”ها مطابق مفهوم آیه نیست و ظاهراً اشتباه رخ داده ؛ بنابراین نباید به این “علایم” و “خوب و بد”ها اعتماد کرد. در استخاره، حالت توجه مهم است و هر ساعتی که حالت توجه و التفات به خدای سبحان بیشتر باشد، و معمولاً بعد از انجام فرایض و اوقات دعا، سحر و مناسبتر است؛ چنان‏که سیره علما نیز چنین است و معمولاً در گرفتن استخاره، مقید به ساعات مطرح شده در بعضی کتب نمی‏شوند. و این ساعات، در خوب یا بدی استخاره تأثیری ندارد. در ضمن، در مورد ساعات مذکور، مستندی در احادیث اهل‏بیت علیهم‏السلام مشاهده نشد.1 در مورد کیفیت استخاره با قرآن و یا تسبیح، مرحوم حاج شیخ عباس قمی در باقیات الصالحات شیوه‏های مختلفی را ذکر کرده است. مراجعه بفرمایید. 

1. ر.ک: مفاتیح‏الجنان، باقیات الصالحات، باب دوم، بحث ساعات استخاره.

دکمه بازگشت به بالا