ذوالقرنین یعنی چه؟ آیا ذوالقرنین پیامبر بوده؟

ذوالقرنین یعنی چه؟ آیا پیامبر بوده؟

ذوالقرنین به چه معنا است ؟ آیا پیغمبر بوده یا نه ؟ اگر بوده قوم او کدامند ؟
ذوالقرنین ; یعنی صاحب دو شاخ . امّا این که چرا به این نام خوانده شده ، اقوالی وجود دارد; از جمله : 1 . او به شرق و غرب عالم رسید و عرب از آن تعبیر به «قرنی الشمس » (دو شاخ آفتاب ) می کند .

2 . دو قرن زندگی یا حکومت کرد .(البته در مقدار قرن نیز اختلاف است ) .

3 . چون پادشاه روم و فارس شد .

4 . دو طرف سر او برآمادگی مخصوصی داشت .

5 . تاج مخصوص او دو شاخک داشت .

6 . دو طرف سرش دو گیسو داشت و گیسورا «قرن » گفته اند .

7 . استخوان دو طرف سرش قوی بود و آن ها را «قرن » می گویند .1

ذوالقرنین ظاهراً پیامبر نبوده ، ولی بنده شایسته خدا بوده که از جانب او تأیید می شده است .

 

1. ر.ک: همان، ج 12، ص 544؛ المیزان، ج 13، ص 366 و 367، مؤسسه اعلمی؛ حیوه‏القلوب، علامه مجلسی رحمه‏الله، ج 1، ص 439، انتشارات سرور.

دکمه بازگشت به بالا