چرا در قرآن زیاد از حضرت موسی سخن گفته شده؟

چرا در قرآن ، فراوان از حضرت موسی ـ علی نبیناوآله وعلیه السلام ـ سخن گفته شده است ؟
قرآن کریم کتاب راهنما و هدایت بشر است و انسان را از ذلت و مادی گرایی به سوی عزت و یکتاگرایی دعوت می کند . قرآن کریم با نقل جریان اقوام مختلف بر آن است که داستان های عبرت آمیز را تشریح و تحلیل کند و سرگذشت و عاقبت اقوام لجوج یا پندآموز را فرا روی انسان ها قرار دهد . علت تأکید و عنایت قرآن بر ماجرای حضرت موسی ـ علی نبیناوآله وعلیه السلام ـ همین است .

قوم یهود از اقوامی بودند که خداوند ، پیامبران فراوانی میان آنان فرستاد و نعمت های زیادی در اختیار آنان گذاشت و حتی آنان را از سفره های بهشتی و آسمانی ، بهره مند ساخت و به رسولان خود جهت اتمام حجت و هدایت این قوم ، معجزات گوناگونی عطا کرد و چندبار آن ها را از ظلم نجات داد . (مانند ماجرای حضرت طالوت و جالوت که در آیه 244 از سوره بقره آمده است و ماجراهای حضرت موسی(ع ) و.. .) امّا این قوم از سر لجاجت و جهالت ، با نعمت هدایت خداوند ، برخورد کردند و نه تنها هدایت را نپذیرفتند ، بلکه در برخی موارد به پیامبران الهی اهانت کردند و آن ها را به قتل رساندند و از دستورهای خداوند تخلف و سرپیچی نمودند . به این جهت ، بیشترین عبرت ها و درس ها برای بشر و به خصوص امت اسلام ، در سرگذشت قوم حضرت موسی(ع ) می توان یافت .

بنابراین ، چون بنی اسرائیل سرپیچی های فراوانی داشتند و بیشترین عبرت و درس آموزی در سرنوشت این قوم است ، خداوند در جای جای قرآن کریم به ماجرای این قوم پرداخته است .

دکمه بازگشت به بالا