آثار سفر و مسافرت از دیدگاه قرآن

آثار سفر و مسافرت از نظر قرآن

آثار سفر را از دیدگاه قرآن مجید بیان فرمایید ؟
قرآن برای مسائل عینی و حسی که آثار آن در امور تربیتی کاملا قابل لمس است ، اهمیت خاصی قائل است . از این رو به مسلمانان دستور می دهد از محیط زندگی خود بیرون بروند و به سیر و سیاحت در این جهان پهناور بپردازند . در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آن ها تفکر کنند و از این رهگذر اندوخته پر ارزشی را فراهم سازند . «قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف کان عـقبه المجرمین ; (نمل ، 69) بگو بروید در روی زمین گردش کنید ، سپس بنگرید عاقبت و سرانجام گناهکاران چگونه بوده است .»

البته امروزه صنعت جهانگردی از طرف تمدن های ابر قدرت برای جلب مال و ثروت رایج شده است که غالباً هدف های انحرافی دارد; مانند: انتقال فرهنگ های ناسالم ، عیاشی ، هوسرانی ، بی بندوباری و سرگرمی های ناسالم دیگر; اسلام با این نوع جهانگردی مخالف است ; بلکه از نظر اسلام ، جهانگردی باید وسیله انتقال فرهنگ های سالم تبادل تجربه ها ، آگاهی از اسرار آفرینش در جهان انسانیت و جهان طبیعت درس و عبرت گرفتن از سرنوشت دردناک اقوام فاسد و ستمگر باشد .

آثار سفر از نظر قرآن

در ذیل به برخی از آثار سفر اشاره می کنیم :

1 . مطالعه تاریخ گذشتگان برای هر قومی اهمیت حیاتی دارد . تاریخ ، خصوصیات اخلاقی و کارهای نیک و بد گذشتگان را برای ما بازگو می کند و علل سقوط و سعادت ، کامیابی و ناکامی جامعه ها را نشان می دهد . امّا دیدن اسناد زنده ـ کاخ های ی ستمگران ، بناهای شگفت انگیز ، آثار تمدن گذشتگان و.. . . ـ به مراتب بهتر از خواندن تاریخ مدون است ; زیرا هنگامی که در برابر آثار گذشتگان قرار می گیریم گویا آن ها جان می گیرند و با ما سخن می گویند; اثری که این دیدنِ توأم با تفکر در بیداری روح و جان ما دارد با هیچ چیز دیگر برابری نمی کند . «أفلم یسیروا فی الأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بهآ.. .; (حج ، 46) آیا در زمین گردش نکرده اند تا دل هایی داشته باشند که با آن بیندیشند.. . .»•

2 . عبرت گرفتن از زندگی دیگران مهمتر و پرارزشتر از تجربه های شخصی است ; زیرا در تجربه های شخصی انسان باید زیان هایی متحمل شود تا مسائلی بیاموزد; ولی با استفاده از تجارب دیگران ـ که بهترین راه آن سفر است ـ انسان بی آن که متحمل زیانی شود ، توشه گرانبهایی می اندوزد .

3 . مسلمانان ، با سیر و گردش در دنیا ، می توانند نیازمندی های زمان را درک کنند و خود را از تنگنای محیط محدود فکری به در آورند و تحول و جنبشی در عالم اسلام و مسلمین پدید بیاورند .

4 . مسافرت باعث صحت و سلامت جسم و روح انسان می شود; همچنین از آن طریق می توان با خرید و فروش و مبادله اجناس در شهرها منابع اقتصادی هم به دست آورد . حضرت رسول اکرم (ص ) می فرمایند: «سافروا تصّحوا و تغنموا» که غنیمت شامل غنیمت مادی ، معنوی و فرهنگی می شود .• 

منابع:

1 . تفسیر نمونه ، آیه الله مکارم شیرازی و دیگران ، ج 3 ، ص 103 ، دارالکتب الاسلامیه 2 . تفسیر نمونه ، آیه الله مکارم شیرازی و دیگران ، ج 16 ، ص 458

دکمه بازگشت به بالا