کاتبان وحی چه کسانی بودند؟

کاتبان وحی چه کسانی بودند؟

کاتبان وحی چه کسانی بودند ؟
برای نوشتن و ضبط قرآن ، کاتب هایی بودند که هنگام نزول وحی یا حضور داشتند یا به فرمان پیامبر(ص ) فراخوانده می شدند که برخی از آنها عبارتند از: حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع ) ، عثمان بن عفان ، ابان بن سعد ، خالدبن سعید ، اُبی بن کعب ، زیدبن ثابت ، ثابت بن قیس ، ارقم بن ابی ، حنظله الاسیدی ، علاءالحضرمی ، جهم بن الصلت ، معیقیب بن ابی فاطمه و شرحبیل بن حسنه و.. . .1

پی نوشت ها: 1. شناخت قرآن، سیدعلی کمالی‏دزفولی، انتشارت فجر، ص 94 و 95، به نقل از اسدالغابه، ذیل اُبیّ‏بن‏کعب.

دکمه بازگشت به بالا