دنیا از منظر روایات + مذمت دنیا در احادیث

مذمت دنیا در احادیث/ دنیا از منظر روایات
دنیا از منظر روایات

مذمت دنیا در احادیث

شاید به جرات بتوان کفت بهترین تعریف از دنیا در کلام مولایمان حضرت علی علیه السلام مشهوداست واز کاملترین تعارف می توان برشمرد که ایشان فرمودند دنیا در نظرمن به مانند روده خوک است که در دست جذامی نیز باشد ودر جایی دیگر می فرمایند دنیا برو دست از سرمن بردار ودیگری را فریب بده.

الا ایهاالحال در دعای ابوحمزه ثمالی می خوانیم که ارج حب الدنیا فی قلبی خدایا حب دنیارا از قلبم خارج کن.

امام صادق علیه السلام فرمودند دنیا برای تو به مانند سایه است هرچه پی او بروی به آن نخواهی رسی وجز خستگی ورنج وتعب چیزی عاید تو نخواهد کرد ولی اگران را رها کنی وبه دنبالش نروی به مقداری که احتیاج داری از طریق کوشش صحیح باتو خواهد بود وتو در این صورت راحت خواهی بود.

عرفان اسلامی جلد8صفحه112

از سرزده هایی حکمت امیز امام حسن علیه السلام

ای مردم لذایذ دنیوی پایدار نیستند وبدانید نشستن زیرسایه ای که ناپایدار است حماقت وسبک سری است. ماهنامه امام زاده صالح ع

حضرت علی علیه السلام فرمودند دنیا سایه ای نابودشدنی است. نهج البلاغه صفحه108

وهمچنین فرمودند اهل دنیا چون کاروانی باشند که هنوز بارانداز نکرده کاروان سالارشان بانگ برمی دارد بارببندند وبروند. بخشی از حکمت 415 نهج البلاغه

امام کاظم علیه السلام فرمودند در دنیا مانند کسی باش که در خانه ای ساکن است که مال او نیست ومنتظر رفتن است. تحف العقول صفحه 398

پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند مرابا دنیا چه کار من در دنیا چون مسافری هستم که درسایه درختی نشست رفت وان را واگذاشت. نهج الفصاحه صفحه452

وهمچنین در این زمینه فرمودند به خدا قسم دنیا نسبت به اخرت چنان است که یکیتان انگشت خویش به دریا نهد بنگرد چه می اورد نهج الفصاحه صفحه56

دنیا دکان وبازار شیطان ملعون است.به این بازار نرو وچیزی نخر.

اویس قرنی در رابطه با ناپایداری دنیا گفت

فریفته دنیا مشو وبرای این سفر دور مرکب راه تهیه کن که سفری بس داز در پیش داری.

هردم از رهگذری زنگ سفر می شنوم

تکیه برعمرچنین بسته به مواز چه کنم

پس هرچی که انسان را از یاد خدا باز می دارد دنیا است ومردار است

هرچه که مارا از خدا دور وبه غیر حق مشغول کند دنیاست پس انچه بد است دنیا پرستی است.

دنیا همه ساعتی وعمر تو دمی

از بهر دمی عمر ابد را مفروش

ایت الله شبیری علیه الرحمه به یاددارم که ایت الله بروجردی ره در موعظه اخر درس می فرمودند

دنیا می گدرد وفریب می دهد

دنیا همه هیچ واهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ برهیچ مپیچ

داستان حضرت عیسی ع ودنیا پرستان

در روزگار عیسی علیه السلام سه مرد در راهی می رفتند .به گنجی گران مایه رسیدند .گفتند یکی را بفرستیم تا مارا خوردنی اورد.پس یکی را فرستادند تا طعامی اورد .ان مرد برفت وطعام بخرید.با خود گفت زهردر این طعام باید کردن تا ایشان بخوذند وبمیرند وگنج برای من بماند وان دوتای دیگر تصمیم گرفتند که چون این مرد بازاید وطعام بیاورد اورا بکشیم تا گنج ما دو کس را باشد.چون او طعام زهر الود را بیاورد اورا بکشتند وطعام بخوردند .هردو بمردند وگنج هم چنان برجایگاه بماند.عیسی علیه السلام از انجا بگذشت .بدید .به حواریون گفت در دنیا بنگرید که هر سه را چگونه هلاک کرد واز هرسه باز مانده است .وای برجویندگان دنیا از دنیا.

منبع: امان نامه گناه

دکمه بازگشت به بالا