Ultimate magazine theme for WordPress.

حیض چیست

حیض چیست

حیض چیست؟

حیض، در اصطلاح خونی است که به طور معمول، هر ماه به مدت چند روز از رحم زنان – به خاطر تأثیر هورمون های تخمدان – خارج می شود و به هنگام انعقادنطفه، غذای جنین قرار می گیرد. این خون ریزی، از سن بلوغ تا سن یائسگی زن انجام می گیرد. از حیض به قاعدگی، رگل، عادت ماهانه، پریود هم تعبیر می شود و زن را در این حالت، حائض می گویند. خداوند متعال در آیه 222 از سوره بقره به طور مختصر درباره آن سخن گفته است.

فقیهان برای خون حیض، نشانه ها و شرایطی بیان کرده اند. نشانه های آن به طور غالب، آن است که غلیظ، گرم، به رنگ تیره ( سیاهی مایل به سرخ) یا سرخ، همراه فشار و کمی سوزش می باشد و شرایط آن عبارتند از بلوغ، مشاهده پیش از سن یائسگی، کمتر از سه روز نبوده

و بیشتر از ده روز نباشد، پی در پی بودن سه روز اول، استمرار خون در تمام سه روز و فاصله شدن دست کم ده روز بین دوحیض.

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از