استحاضه کثیره چیست

استحاضه کثیره چیست

ما سه نوع استحاضه داریم که یکی از آنها استحاضه کثیره است که در ادامه توضیح خواهیم داد که استحاضه کثیره چیست؟

استحاضه کثیره چیست؟

استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون، پنبه را فرا گرفته، به دستمال و مانند آن برسد. مستحاضه کثیره، چند وظیفه دارد:

  1. برای هر نماز، پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند.
  2. ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.
  3. برای هر نماز، یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال، برای نماز ظهر، یک وضو و برای نماز عصر، وضوی دیگری بگیرد.
  4. انجام یک غسل پیش از نماز صبح و یکی پیش از نماز ظهر وعصر (اگر با هم بخواند) و یکی هم پیش از نماز مغرب و عشا «اگر با هم بخواند»
  5. .اگر میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشافاصله بیندازد، باید برای نماز عصر و نماز عشا دوباره غسل کند.
دکمه بازگشت به بالا