Ultimate magazine theme for WordPress.

احکام ورود زن حائض و جنب به حرم امام و امامزاده

احکام ورود زن حائض و نفساء و جنب به حرم امام و امامزاده

برای وارد شدن زن حائض و نفساء و زن یا مرد جنب در حرم امامان علیهم السلام و امامزادگان احکامی وجود دارد که در ادامه تقدیم شما می کنیم.

احکام ورود زن حائض و جنب به حرم امام و امامزادگان

• اول: طبق نظر همه مراجع عظام تقلید، ایستادن، توقف و مکث نمودن شخص جنب، حائض و نفساء حتی برای زیارت، زیر گنبد طلا و اطراف ضریح مطهر جایز نیست(یا به احتیاط واجب یا به فتوا).

• دوم: وارد شدن و تردد کردن در اطراف ضریح مقدس بدون توقف نیز به نظر بعضی از فقها (آیات عظام بهجت، صافی گلپایگانی) جایز نمی باشد.

• سوم: توقف و تردد در رواق ها به فتوای عده ای از فقها (مثل آیات عظام خامنه ای، خویی، سیستانی، صافی، فاضل، بهجت و مکارم شیرازی) جایز است.گرچه به فتوای بعضی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.(آیات عظام خمینی و نوری همدانی.)

• چهارم: مکث کردن و توقف در صحن ها و رفت و آمد در آن، طبق نظر جمیع فقها ی عظام، جایز است.

• پنجم: توقف معذورین در مسجد گوهرشاد و صحن آن، مسجد بالاسر مردانه و مسجد بالاسر زنانه و مسجدی که تقریباً در رواق پشت سر ضریح مقدس است، برای افراد مذکور جایز نبوده و اشکال شرعی دارد. (مطابق نقشه)

• ششم: خواندن زیارت نامه، فرستادن صلوات، گفتن اذکار و خواندن دعا در مکان هایی که بودن در آنجا مانعی ندارد، مثل صحن ها و رواق ها با تفصیلی که گذشت، اشکالی ندارد.

• هفتم: نگاه کردن به ضریح مقدس از داخل صحن ها و رواق ها با توضیحی که گذشت اشکال ندارد.

• هشتم: خواندن قرآن در غیر از سوره هایی که سجده ی واجب دارند،(1) (فصلت، نجم، سجده و علق) برای حائض به فتوای برخی از مراجع، کراهت(2) دارد و برای جنب، خواندن بیش از هفت آیه کراهت دارد.

1- در خواندن سوره یا آیه سجده اختلاف است.
2- کراهت در عبارت به معنی ثواب کمتر می باشد.

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از