امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، اثنی عشری یا شیعه دوازده امامی

امامیه، اسماعیله، زیدیه، اثنی عشریه یا شیعه دوازده امامی

اصطلاحات امامیه، زیدیه، اسماعلیه و اثنی عشریه یا شیعه دوازده امامی

اصطلاح «امامیه»، به طور عام، به تمام فرقه هایی گفته میشود که به امامت بلافصل علی بن ابیطالب معتقدند؛ اما اصطلاح خاص امامیه، فقط به شیعۀ اثنی عشری (دوازده امامی) اطلاق میشود.

«زیدیه» با اینکه خلافت ابوبکر و عمر را به عنوان امامت مفضول پذیرفته اند، در شمار فرقه های شیعی قرار دارند. در اعتقاد آنان، امامت، حقّ امام علی علیه السلام است که پس از امام حسین علیه السلام، در عموم فرزندان حضرت زهراعلیها السلام تداوم می یابد و با قیام به شمشیر برای گرفتن حق از غاصبان، نمود مییابد. ازاینرو، اینان زیدبن علی، فرزند امام سجادعلیه السلام، را به جای امام باقرعلیه السلام امام دانسته اند.
«اسماعیلیه» از فرقه های مهم شیعه است که به امامت اسماعیل بن صادق، به جای امام کاظم علیه السلام معتقدند. آنان پیش از شهرت به اسماعیله، «سبعیه» یا هفت امامی نامیده می شدند که پس از رحلت امام صادق علیه السلام، در سال 148ق، از شیعه جدا شدند.( احمدرضا خضری و دیگران ، تاریخ تشیع ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت 1384 ، ص7)

دکمه بازگشت به بالا