ازدواج با همسر دنیایی در بهشت و آخرت

پرسش: می خواهم بدانم که در آن دنیا هر شخصی با همسر دنیایی خودش زندگی می کند یا به گونه ای دیگر است؟

پاسخ: از برخی آیات قرآن (رعد، 23 و مؤمن، 8) بر می‏آید که زنان و مردانی که در این دنیا همسر یکدیگرند، هرگاه هر دو با ایمان و بهشتی باشند در آن‏جا (جهان آخرت) به هم ملحق می‏شوند و با هم در بهترین شرایط زندگی می‏کنند؛ ولی اگر یکی از آن‏ها با ایمان و بهشتی باشد، همسرش را از میان همسران بهشتی انتخاب می‏کند.1

پی نوشت ها:

  1. ر.ک: تفسیر نمونه، آیت‏اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 23، ص 184، دارالکتب الاسلامیه.
دکمه بازگشت به بالا