سورهای قرآن بر چه اساسی و توسط چه کسی نامگذاری شد؟

چه کسی برای سوره های قرآن کریم نامگذاری کرده است ؟

متن پاسخ: سوره های قرآن در زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) دارای نامهایی بود که از طریق وحی مشخص شده بودند ; چنان که در روایتهای مربوط به فضایل قرائت سوره ها مشهود است .
گاهی نیز مردم و علما به مناسبتهایی که در سوره وجود داشت ، نامهای دیگری به آن سوره می دادند ، در نامگذاری سوره های قرآن اعتبارات گوناگونی لحاظ می شد که برخی از آنها عبارتند از :
الف ) نامگذاری به اعتبار کلمه یا کلمات اوّل سوره و معانی آنها ; همانند سوره برائت (توبه ) و قل هو الله احد (توحید)
ب ) نامگذاری به اعتبار اسمی که در آن سوره آمده و در سوره های دیگر نیامده (مانند عنکبوت و نمل )
ج ) نامگذاری به اعتبار موضوع خاصی که در آن سوره آمده و در بقیه سوره ها نیامده یا اینکه در آن سوره به شکل گسترده و کامل تری مطرح شده است . (مانند سوره بقره که موضوع گاو بنی اسرائیل در آن مطرح شده ) .

دکمه بازگشت به بالا