آیا داستان های قرآن واقعیت دارد؟

پرسش: آیا درباره حوادث تاریخی قرآن ، پژوهشی صورت گرفته تا معلوم شود آن حوادث صحیح بوده است یا خیر ؟ آیا داستان های قرآن واقعیت دارد؟
بله، قرآن کریم به حوادثی از تاریخ اشاره کرده که در کتاب‏های آسمانی پیامبران گذشته ـ گرچه آن کتاب‏ها تحریف شده ـ آمده است؛ حتی تاریخ‏نویسان غیرمسلمان نیز پیرامون قصه‏های قرآن، کتاب‏های فراوانی نوشته‏اند و حوادثی مانند: داستان اصحاب کهف، ذی‏القرنین، داستان پیامبران گذشته و… را بررسی کرده‏اند.
“ویل دورانت” مورخ و مؤلف کتاب “تاریخ تمدن”، برخی حوادث تاریخی را نقل کرده است که با گروهی از آیات قرآن کریم همخوان است؛ مثلاً درباره ذی‏القرنین ـ که برخی از مفسران بزرگ معتقدند او همان کورش کبیر است ـ به بحث و تحلیل پرداخته است و نیز درباره قوم یهود و داستان برخی از پیامبران، بحث‏هایی کرده است که قرآن کریم نیز از آن به گونه‏ای صحیح خبر داده است.1

پی نوشت:

  1. برای آگاهی بیشتر ر.ک: تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 1، ص 445 ـ 523، ترجمه: احمد آرام، انتشارات اقبال.
دکمه بازگشت به بالا