فضیلت نماز شب؛ آیات قرآن درباره فضیلت نماز شب

فضیلت نماز شب

آیاتی قرآن که در فضیلت نماز شب آمده ، بیان فرمایید .
1 . توصیه به نماز شب برای رسیدن به مقام محمود (شفاعت ) : «و مِن الّیل فتهجّد به نافله لّک عسی أن یبعثک ربّک مقاما مّحمودا» . (اسراء ، 79)
2 . توصیه به نماز شب از روی ترس و امید : «تتجا فی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربّهم خوفا و طمعا و ممّا رزقناهم ینفقون » . (سجده ، 16)
3 . تمجید از کسانی که در سحرگاهان از درگاه الهی طلب آمرزش و مغفرت می کنند : «کانو قلیلا مِّن الّیل ما یهجعون * و بالأسحارهم یستغفرون » . (ذاریات ، 17 و 18)
4 . یاد نیکو از کسانی که در طول شب در سجده و قیامند : «أمّن هو قانت ءانآء الّیل ساجدا و قآئما یحذر الأخره و یرجوا رحمه ربّه قل هل یستوی الّذین یعلمون و الّذین لایعلمون إنّما یتذکّر أولوا الألباب » . (زمر ، 9)
5 . نماز شب ، نشان اخلاص و ادّعای راستی در ایمان است . «إنّ ناشئه اللّیل هی أشدّ وطـاً و أقوم قیلا» . (مزمل ، 6)
6 . دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نماز شب : «یـأیّها المزّمّل * قم اللّیل إلاّ قلیلا * نّصفه أو انقص منه قلیلا * أوزد علیه و رتّل القرءان ترتیلا» . (مزمل ، 1 ـ 4)
7 . توصیه به ذکر نام خدا و نماز شب : «و مِن الّیل فاسجد له و سبّحه لیلا طویلا» . (انسان ، 26)
8 . یاد نیکو از کسانی که نماز شب به پا می دارند و به یاد خداوند هستند ; حتی از اهل کتاب : «من أهل الکتاب أمّه قآئمه یتلون ءایات اللّه ءانآ الّیل و هم یسجدون » . (آل عمران ، 113)

دکمه بازگشت به بالا