احکام زکات فطره طبق نظر آیت الله خامنه ای

در این نوشتار احکام زکات فطره و فطریه طبق نظر آیت الله خامنه ای را تقدیم شما می کنیم.

آیت الله خامنه ای
احکام زکات فطره طبق نظرآیت الله خامنه ای

زکات فطره

شرایط وجوب زکات فطره

زکات فطره میهمان

۲۲۵. میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، تکلیف فطره‌ اش چه می‌ شود؟
ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نیست.

۲۲۶. اگر انسان شب عید فطر میهمان داشته باشد و صبح متوجه شود که عید بوده؛ آیا فطره آنها بر او واجب است؟
ج) ناآگاهی از رؤیت هلال، تأثیری در حکم پرداخت فطره ندارد لکن گذشت که فطره میهمان یک شبه بر عهده خودش می‌‌باشد.

۲۲۷. اگر میهمان فطره خودش را بدهد، آیا از عهده صاحب خانه ساقط می‌ شود؟
ج) در فرضی که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده میزبان ساقط می‌ شود.

زکات فطره فقیر

۲۲۸. آیا پرداخت زکات فطره بر کسی که توان مالی ندارد، واجب است؟
ج) اگر فقیر باشد، زکات فطره بر او واجب نیست و اگر سه کیلو گندم و مانند آن و یا قیمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زکات فطره بدهد و چنانچه افرادی تحت تکفل دارد، می‌ تواند آن را به قصد فطره، بین نفرات خانواده دست گردان کنند و بهتر است نفر آخر، آن را به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

زکات فطره زن تأمین کننده مخارج زندگی

۲۲۹. اگر زن به جهت نیاز شوهر، در تأمین مخارج زندگی کمک کند؛ چه کسی باید زکات فطره آنها را بدهد؟
ج) اگر زن نان خور شوهر محسوب شود، باید شوهر در صورت توانایی زکات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نان خور شوهر و کس دیگری نباشد، باید خودش زکات فطره‌ اش را بدهد.

زکات فطره زن ناشزه

۲۳۰. زنی که از تمکین شوهر خود داری می‌ کند، آیا زکات فطره او از شوهرش برداشته می‌ شود؟
ج) خیر، باید شوهرش زکات فطره او را بدهد؛ مگر آنکه نان خور شخص دیگری باشد.

عدم پرداخت فطره و تکلیف زن و فرزند

۲۳۱. پدری که زکات فطره نمی‌ دهد، تکلیف زن و فرزند او چه می‌ شود؟
ج) بر آنان تکلیفی نیست و لازم نیست فطره بدهند.

جنس و مقدار زکات فطره

جنس زکات فطره

۲۳۲. زکات فطره را باید از قوت متعارف داد، یا قوت شرعی؟
ج) اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت می‌ کند و منحصر به قوت غالب نیست.

مقدار زکات فطره

۲۳۳. مقدار فطره چقدر است؟
ج) شخص باید برای خودش و کسانی که نان خور او محسوب می‌ شوند، برای هر نفر سه کیلو از خوراک مردم (مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها) و یا پول یکی از آنها را به مستحق بدهد.

زمان و مکان پرداخت زکات فطره

زمان کنار گذاشتن فطره

۲۳۴. زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟
ج) بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عید فطر می‌ خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگر نماز عید نمی‌ خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد.

کنار گذاشتن فطره و تصرف در آن

۲۳۵. اگر شخص فطره را کنار بگذارد، می‌ تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد؟
ج) خیر، باید همان را که کنار گذاشته، برای فطره بدهد

پرداخت زکات فطره پیش از ماه رمضان

۲۳۶. آیا جایز است پیش از ماه رمضان، فطره را به فقیر داد؟
ج) خیر، کفایت نمی‌ کند؛ ولی می‌ تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عید فطر، طلب خود را بابت فطره حساب کند.

انتقال زکات فطره

۲۳۷. جایز است زکات فطره را در شهر دیگری بدهیم؟
ج) اگر در محل و شهر خودش مستحق پیدا نشود، می‌ تواند آن را به شهر دیگری ببرد.

پرداخت زکات فطره قبل از عید

۲۳۸. اگر در کشور دیگری افراد مستحق و نیازمندتری باشند، آیا پرداخت زکات فطره چند روز قبل از عید برای رساندن به این مستحقّین جایز است؟ اگر این کار به‌صورت تلفنی به شخصی باشد که وقتی به کشورم بازگشت معادل آن‌چه را به مستحقین داده به وی بدهم، چه‌طور؟
ج) وکیل کردن دیگری جهت پرداخت فطریه از طرف شما مانعی ندارد، و در وکالت بین آن‌چه ذکر شد تفاوتی وجود ندارد؛ ولی واجب است زکات فطره در وقت خودش داده شود.

فراموشی در پرداخت زکات فطره

۲۳۹. فراموش کرده‌ایم زکات فطره بپردازیم، حکم آن چیست؟
ج) اگر زکات فطره را جدا کرده اید همان را بپردازید و اگر جدا نکرده اید، بنا بر احتیاط واجب باید بدون نیت ادا و قضا جدا کرده و با قصد قربت بپردازید.

مصرف زکات فطره

کیفیت پرداخت زکات فطره

۲۴۰. آیا زکات فطره را می‌ توان به خانواده فقیر غیر متدین داد؟
ج) در زکات فطره، عدالتِ گیرنده لازم نیست؛ ولی به کسی که آشکارا گناه کبیره انجام می‌ دهد، بنابر احتیاط نباید زکات فطره داد.

پرداخت زکات فطره به واجب النفقه

۲۴۱. آیا پدر می‌ تواند زکات فطره را به فرزند دانشجوی خود که محتاج است، بدهد؟
ج) اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمی‌‌توان چیزی از زکات فطره را بابت مخارج زندگی به آنها داد ولی برای ادای دین و یا مایحتاجی که تأمین آن بر پدر واجب نیست اشکال ندارد.

جمع‌آوری فطریه و توزیع مساوی بین فقرا

۲۴۲. ما ـ به عنوان مؤسسه خیریه کمک به فقرا و ایتام ـ بعد از نماز عید در مسجد جامع روستا زکات فطره را جمع‌آوری می‌‌کنیم. همچنان‌که می‌‌دانید قیمت هر صاع(سهم) متفاوت هست. آیا می‌‌توانیم کل مبالغی را که به ما می‌‌رسد جمع کرده و سپس به‌صورت مساوی بین فقرا تقسیم کنیم. مثلاً به یک فقیر بیست صاع و نصف یا کمتر و بیشتر از نصف بدهیم؟
ج) احتیاط واجب آن است که به فقیر کمتر از یک صاع یا قیمتش داده نشود، هرچند جماعتی باشند که مقدار فطریه به همه آنان نرسد؛ و جایز است که به هر فقیر چند صاع بلکه به مقدار مخارج سالش داده شود. و احتیاط واجب آن است که بیش از مخارج یک سال به فقیر ندهند و او هم بیشتر نگیرد.

پرداخت زکات فطره به خویشاوندان

۲۴۳. آیا جایز است زکات فطره را به عنوان هدیه، به خویشاوندان آبرومند و مستحق داد؟
ج) می‌ تواند به عنوان هدیه بدهد و لازم نیست به او بگوید زکات فطره است؛ ولی باید در نیّت قصد زکات کند.

۲۴۴. آیا دادن فطریه به برادر جایز است؟
ج) اگر فقیر باشد جایز است؛ بلکه اختصاص زکات فطره به خویشاوندان و همسایگان و کسانی که به‌خاطر دین ترک وطن کرده‌ اند و فقها و خردمندان و غیر آن‌ها که دارای امتیازاتی باشند، مستحب است.

مصرف زکات فطره در امور فرهنگی

۲۴۵. آیا جایز است زکات فطره را در امور فرهنگی و مذهبی که باعث نشر معارف دین می‌ شود صرف کرد؟
ج) صرف زکات فطره در راه نشر معارف دین اشکال ندارد؛ ولی احتیاط این است که آن را به فقیر بدهند.

فطریه سادات

۲۴۶. همسرم از سادات می‌‌باشند با توجه به اینکه فطریه ایشان به عهده اینجانب می‌‌‌باشد و من نیز سیّد نیستم و با عنایت به اینکه فطریه سادات جداگانه دریافت می‌‌شود آیا فطریه مربوط به همسرم را در محل فطریه سادات باید قرار داد؟
ج) ملاک در پرداخت فطریه معیل (پرداخت کننده فطریه) است نه عیال، بنابراین شما نمی‌‌توانید فطریه خود را به سیّد بپردازید هر چند همسر شما از سادات باشد.

پرداخت فطریه به سادات فقیر

۲۴۷. آیا فطریه را به سادات فقیر می‌‌توان داد؟
ج) غیر سادات نمی‌‌توانند به سادات فطریه پرداخت نمایند.

مصرف زکات فطره در درمان بیمار مستمند

۲۴۸. اگر شخصی وضع مالی خوبی ندارد و برای مداوای بیماری دختر بچه‌اش که هزینه زیادی دارد نیازمند پول است، آیا زکات فطره به او تعلق می‌‌گیرد؟ و اگر بعداً معلوم شود که اصلاً او مستحق نبوده حکم چیست؟
ج) اگر فقیر است، زکات فطره بر او واجب نیست و می‌‌توانید زکات خود را به او بدهید و اگر بفهمید فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده‌اید از بین نرفته باشد، می‌‌توانید پس بگیرید و به مستحق بدهید و اگر نتوانید پس بگیرید، باید از مال خودتان فطره را بدهید.

دکمه بازگشت به بالا