روزه دختر 9 ساله و پسر تازه به سن تکلیف رسیده

توصیه می کنم قبل از خواندن اینکه آیا روزه گرفتن برای دختر 9 ساله و تازه به سن تکلیف رسیده واجب است یا خیر؟ دو مطلب زیر را بخوانید.
1. شرایط واجب شدن روزه
2. روزه گرفتن بر چه کسانی واجب نیست
برای خواندن روی آنها کلیک کنید.

روزه دختر 9 ساله و تازه به سن تکلیف رسیده

آیت الله خامنه ای
روزه دختر تازه به سن تکلیف رسیده و 9 ساله مطالب نظر آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

۸. دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی‌ تواند قضای آن را به جا آورد تا این‌که ماه رمضان سال بعد فرا می‌‌ رسد، چه حکمی‌‌ دارد؟
ج) ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی‌‌ شود، بلکه قضای روزه‌ های ماه رمضان که از او فوت شده، بر وی واجب است.

۹. دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده‌ اند و روزه گرفتن بر آن‌ها مقداری مشکل است، چه حکمی‌ دارند؟ آیا سن بلوغ شرعی دختران اکمال نه سال قمری است؟
ج) بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعی دختران همان تکمیل نه سال قمری است که در این هنگام روزه بر آن‌ها واجب است و ترک آن به مجرد بعضی از عذرها جایز نیست، ولی اگر روزه گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد باشد، افطار برای آن‌ها جایز است.

۱۰. اگر دختر نه ساله‌ ای که روزه بر او واجب شده، به دلیل دشواری، روزه‌ اش را افطار نماید، آیا قضا بر او واجب است یا خیر؟
ج) قضای روزه‌‌ هایی که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.

۱۱. من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفته‌ ام، در حال حاضر چه تکلیفی دارم؟
ج) واجب است روزه‌‌ هایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفته ‌اید با این‌که به سنّ تکلیف رسیده بودید، قضا کنید، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدی و اختیاری و بدون عذر شرعی بوده، کفّاره هم بر شما واجب است.

۱۲. کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟
ج) اگر گرفتن روزه برای او حرجی نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نیز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگیرد مریض شود، فقط قضای روزه‌ ها بر عهده او می‌ باشد.

آیت الله مکارم شیرازی
روزه دختران تازه به سن تکلیف رسیده و 9 ساله مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی

عدم قدرت انجام تکالیف شرعی کسی که تازه به سن بلوغ رسیده [بلوغ]

پرسش : در صورتی که کسی تازه به سن بلوغ رسیده باشد قادر به انجام بعضی از وظایف شرعی نشود تکلیف او چیست؟
پاسخ : دختران با تمام شدن نُه سال قمرى بالغ مى شوند، ولى چنانچه قادر بر انجام برخى از تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن براى آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضاى آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولى براى هر روز باید فقیرى را سیر کنند. و در مورد ازدواج احتیاج به رشد جسمانى دارند. و در مورد تصرّف در اموال، رشد کافى اقتصادى نیز لازم است.

عدم توانایی تازه مکلفین برای روزه گرفتن [کسانى که روزه بر آنها واجب نیست]

دخترى به سنّ بلوغ رسیده است; ولى به واسطه ضعف جسمى توان روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را ندارد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمى تواند قضا کند، حکمش چیست؟
باید کفّاره مدّ طعام را بدهد; یعنى براى هر روز معادل ۷۵۰ گرم گندم و مانند آن به فقیر بدهد. و قضاى این روزه ها بر او واجب نیست.

آیت الله سیستانی
تکلیف روزه دختر 9 ساله و تازه به سن تکلیف رسیده مطابق نظر آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی

پرسش: کسی در ماه رمضان توانایی روزه ندارد و ضعف بر او غالب می شود آیا می تواند روزه نگیرد؟

پاسخ: ضعف به تنهایى مجوز روزه خوارى نیست هرچند شدید باشد ، مگر این که موجب مشقت (سختی زیاد که عادتا قابل تحمل نیست) باشد که در این صورت خوردن یا آشامیدن (فقط) به مقدار ضرورت جایز است ولی به احتیاط واجب بقیه روز را امساک نماید و باید بعد از ماه مبارک رمضان قضا نماید و کفاره بر او واجب نیست.
اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب می‏شود . و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بدهد . و اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد ، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‏کند ، کفاره بر او واجب نیست . وهمچنین است کسی که نمی‏دانسته روزه بر او واجب است ، مانند کودکان در اوائل بلوغ . و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است ، طعام ـ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ـ بدهد.

اگر در مورد مطلب بالا یعنی روزه دختران تازه به سن تکلیف رسیده سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید ان شاء الله در کوتاه ترین زمان پاسخگویی شما خواهیم بود.

دکمه بازگشت به بالا