حکم خوردن غذای لای دندان در روزه/ آیا روزه را باطل میکند؟

آیت الله خامنه ای
آیا خوردن غذای لای دندان روزه را باطل میکند؟ آیت الله خامنه ای

حکم خوردن غذای لای دندان از نظر آیت الله خامنه ای

فرو رفتن غذای باقی مانده بین دندان‌ها

۸۳. در یکی از روزهای ماه رمضان روزه گرفتم ولی دندان‌هایم را مسواک نزدم، و بدون این‌که باقی‌مانده غذاهای لابلای دندان‌ها را عمداً ببلعم، خودبه‌خود بلعیده شده است. آیا قضای روزه آن روز بر من واجب است؟
آیت الله خامنه ای: اگر علم به وجود باقی‌مانده غذا در بین دندان‌هایتان و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته اید و فرو رفتن آن هم عمدی و با التفات نبوده، قضای روزه بر شما واجب نیست.

خلال کردن دندان

۸۴. خلال کردن دندان بعد از خوردن غذا برای کسی که فردایش قصد گرفتن روزه را دارد، چه حکمی‌ دارد؟
آیت الله خامنه ای: خلال کردن بعد از غذا برای کسی که قصد روزه دارد واجب نیست حتی اگر احتمال دهد که خلال نکردن موجب داخل شدن غذای لابلای دندان‌ها به حلق می‌‌شود؛ و اگر بعد از آن سهواً هم غذا داخل حلق شد، روزه‌اش باطل نمی‌‌شود؛ بله اگر یقین داشته باشد که ترک آن باعث داخل شدن غذا به حلق می‌‌شود واجب است خلال کند و اگر نکرد، با فرض داخل شدن غذا به حلق بلکه مطلقاً (بنا بر احتیاط واجب) روزه‌اش باطل می‌‌شود.

آیت الله سیستانی
آیا خوردن غذای لای دندان روزه را باطل میکند؟ آیت الله سیستانی

حکم خوردن غذای لای دندان در روزه از نظر آیت الله سیستانی

مسأله ۱۵۵۶ ـ اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۵۵۷ ـ کسی که میخواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذائی که لای دندان مانده در روز فرو میرود، باید خلال کند.

آیت الله مکارم شیرازی
آیا خوردن غذای لای دندان روزه را باطل میکند؟ آیت الله مکارم شیراری

حکم خوردن غذای لای دندان در روزه از نظر آیت الله مکارم شیرازی

حکم فرو بردن غذای به جای مانده در بین داندان ها

پرسش : چنانچه در حین روزه، بین دندان ها غذا باقی مانده باشد می توان آن را فرو برد؟ آیا خوردن غذای لای دندان روزه را باطل میکند؟
آیت الله مکارم شیرازی : اگر کسى عمداً چیزى را که لاى دندانش مانده است فرو برد، روزه اش باطل مى شود.

حکم خلال کردن دندان قبل از اذان صبح

پرسش : آیا لازم است بر روزه دار که قبل از اذان صبح، دندان ها را خلال نمایند؟
آیت الله مکارم شیرازی: کسى که مى‏ خواهد روزه بگیرد بهتر است پیش از اذان صبح دندانهایش را بشوید و خلال‏ کند و اگر بداند غذایى که لاى دندان مانده در روز فرو مى‏ رود احتیاط واجب آن است که قبلًا آن را بشوید و خلال کند و اگر نکند و غذا فرو رود روزه را تمام کند و بعد قضا نماید. 

آیا خلال و مسواک زدن هنگام سحر واجب است؟

پرسش: کسی که می داند یا احتمال می دهد، در روز غذای باقی مانده در لای دندان فرو برده می شود، آیا لازم است هنگام سحر خلال یا مسواک کند؟

حضرات آیات امام، خامنه اى و نورى:

اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود و اگر فرو نرود، بنابر احتیاط واجب، باید قضاى آن را به جا آورد.توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۷۸ ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۷۶۴.

حضرات آیات بهجت، تبریزى، سیستانى، صافى و فاضل:

اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد، روزه اش باطل مى شود (هر چند چیزى از آن فرو نرود).توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۷۸ و سیستانى، تعلیقات على العروه ، ج ۲، المفطرات، م ۱.

آیت الله مکارم:

اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، بنابر احتیاط واجب، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و غذا فرو رود، روزه را تمام کند و بعد از ماه رمضان قضا نماید.مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۷۸.

آیت الله وحید:

اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر مطمئن باشد در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود.وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۸۶.

منابع: پاسخکده برگفته از استفتائات موجود در سایت مراجع تقلید و سایت پرسمان

دکمه بازگشت به بالا