حکم جویدن آدامس برای روزه دار/ آیا آدامس جویدن روزه را باطل میکند؟

حکم جویدن آدامس برای روزه دار / آیا جویدن آدامس روزه را باطل میکند؟
حکم جویدن آدامس برای روزه دار
آیا آدامس جویدن روزه را باطل میکند؟

حکم جویدن آدامس برای روزه دار

شخصی که روزه است باید از خوردن و آشامیدن اجتناب کند، اما در مورد جویدن آدامس در صورتی که چیزی وارد حلق نشود اشکالی ندارد ولی اگر اجزای آدامس تدریجا جدا شود و به همراه آب دهان قورت داده شود روزه را باطل میکند، که در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

آیا جویدن آدامس روزه را باطل میکند؟

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

پرسش: جویدن آدامس و مکیدن کندر برای روزه ‌دار چه حکمی‌ دارد؟ آیا جویدن آدامس روزه را باطل میکند؟
آیت الله خامنه ای: اگر چیزی وارد حلق نمی‌‌شود مانعی ندارد، ولی مکیدن کُندر روزه را باطل می‌‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: حکم جویدن آدامس برای روزه دار چیست؟ جویدن آدامس (حتی در صورت رفتن مزه ی آن ) برای روزه دار چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: با توجه به این که اجزای آدامس تدریجا جدا می شود، جایز نیست و روزه را باطل می کند.

آیت الله سیستانی

پرسش: آیا آدامس جویدن روزه را باطل میکند؟ حکم جویدن آدامس برای روزه دار چیست؟
آیت الله سیستانی: جویدن آدامس در حال روزه داری اگر چه در آب دهان طعمی ایجاد کند – ولی آن طعم بخاطر جدا شدن اجزاء آن نباشد – اشکال ندارد. و اگر در ابتدای جویدن اجزائی از آن در آب دهان مستهلک می شود ، باید روزه دار از آن اجتناب کند مگر اینکه آن اجزاء از بین برود اگر چه با جویدن سابق.

منبع: سایت پاسخکده برگرفته از استفتائات حضرات آیات خامنه ای، مکارم شیرازی و سیستانی.

دکمه بازگشت به بالا