حکم خوردن و آشامیدن سهوی و از روی فراموشی در روزه

آیا خوردن و آشامیدن سهوی و از روی فراموشی روزه را باطل می‌کند؟

یکی از چیزهایی که باعث بطلان روزه می شود خوردن و آشامیدن از روی عمد است. که در این زمینه فرقی بین روزه واجب و مستحبی نیست. اما اگر روزه دار سهواً چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه‏اش باطل نمى‏شود. در ادامه نظر مراجع عظام تقلید را بخوانید.

حکم خوردن و آشامیدن سهوی روزه دار 

آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای: خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی‌کند و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست. رساله آموزشی.

پرسش: اگر روزه‌‌دار سهواً یکى از کارهایى را بکند که موجب باطل شدن روزه است و سپس به خیال اینکه روزه‌اش باطل شده، عمداً بار دیگر یکى‌ از آن کارها را انجام دهد، روزه‌ى او باطل مى‌‌شود.س: اگر شخص روزه ‏دار در اثر فراموشى چیزى بخورد، آیا تذکر دادن به او واجب است؟

آیت الله خامنه ای: خیر، تذکر دادن به او واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :چنانچه فردی هنگام روزه (واجب،مستحب، قضا) سهوا غذا بخورد یا آب بنوشد، روزه ی او چه حکمی دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی :خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه (چه مستحب و چه واجب) را باطل نمیکند.

آیت الله سیستانی

پرسش: در روزه قضای ماه رمضان اگر سهواً (قبل از ظهر ـ بعد از ظهر) چیزی خورده شود و زمان کافی برای گرفتن روزه قضا باشد حکم روزه چیست؟

آیت الله سیستانی: اگر از روی سهو باشد روزه را باطل نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا