آشنایی با سوره حمد

سوره حمد
آشنایی با سوره حمد
تحقیق در مورد سوره حمد

آشنایی با سوره حمد/ تحقیق در مورد سوره حمد

نام دیگر سوره حمد

نام‌های این سوره عبارتنداز: «فاتحه الکتاب»، «حمد»، «وافیه»، «شکر»، «سبع المثانی»، «نور»، «اُمّالکتاب»، «اَساس»، «کافیه»، «الکَنز»، «اُمّ القرآن»، «مناجات»، «شفاء»، «دعا» و «صلوه».

علت نامگذاری سوره حمد

 سوره را «فاتحه الکتاب» بمعنای گشاینده قرآن نامیده اند، چرا که آغازگر قرآن است. و بخاطر حمدو ستایشی که در آن از خدا، شده است، به نام حمد خوانده شده که در آیه اول آن تعبیر «الحمدُ للّه» آمده است.

آمار سوره حمد 

شمارگان: دارای هفت آیه، ۲۹ کلمه و ۱۴۲ حرف است.

محل نزول سوره حمد

نزول: سوره حمد در مکه فرود آمد و در ترتیب فعلی قرآن، اولین سوره به شمار می‌آید.

فضیلت سوره حمد

فضایل: در مورد فضیلت قرائت سوره حمد، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حکایت شده که: «هر مسلمانی سوره حمد را بخواند، پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده باشد. [۱] » تذکر: شاید تعبیر دو سوم بخاطر آن است که مباحث عمده ص: ۲۵ قرآن شامل توحید، قیامت و احکام است که در سوره حمد به دو قسمت اول اشاره شده است. ویژگی: همه سوره‌های قرآن به عنوان سخن خداست و خطاب آن معمولاً به مردم است، اما آهنگ این سوره از زبان مردم و خطاب به خداست، یعنی قرآن کریم در این سوره شیوه مناجات و سخن گفتن با خدا را، به مردم آموزش داده است.

اهداف سوره حمد

اهداف: مقاصد و اهداف کلی این سوره عبارت است از: ۱. بیان اصول اساسی دین یعنی توحید، نبوت، و معاد که در این سوره مطرح شده است. ۲. سوره حمد بیانگر نیاز و عشق و دعاست، اول آن ستایش، وسط آن اخلاص، و پایان آن نیایش است. این سوره تبلور نیایش بی واسطه با خداست، و نوعی آموزش سخن گفتن مستقیم با اوست.

مهمترین مطالب سوره حمد

مطالب: در این سوره مهمترین مطالبی که به چشم می‌خورد عبارتند از: ۱. توحید در عبادت و اطاعت. (ایاک نعبد و ایاک نستعین) ۲. درخواست راهنمائی به راه راست پیشوایان حق. (اهدنا الصراط المستقیم) ۳. توجه به معاد و حاکمیت مطلق خدا در رستاخیز. (مالک یوم الدین) ص: ۲۶ ۴. یادآوری اینکه نعمت‌ها و تربیت ها، همه موجودات از ذات مقدس خدا سرچشمه می‌گیرد. (ربّ العالمین) ۵. تأکید بر مهر، رحمت و رحمانیّت خدا، بخشندگی و بخشایشگری او به عنوان اساس خلقت، تربیت و حاکمیت پروردگار. (الرحمن الرحیم) ۶. در این سوره راه مستقیم از راه غضب شدگان و گمراهان جدا شده است. یعنی سه خط اساسی فرا روی انسان تصویر شده است.

——–
[۱]: برهان، ج ۱، ص ۴۲ و مجمع البیان و نمونه، ذیل سوره حمد.

دکمه بازگشت به بالا