حکم نوازندگی در اسلام / حکم شرعی نوازندگی زن

حکم نوازندگی در اسلام / حکم نوازندگی زن

پرسش: حکم نواختن با آلات موسیقى را بیان کنید؟ حکم نوازندگی چیست؟

همه مراجع (به جز بهجت و صافى ): اگر از آلاتى است که به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن (در هر حال ) جایز نیست ؛ ولى اگر از آلات مشترک باشد، استفاده از آن به منظور منافع مشروع و حلال اشکال ندارد.۱

آیات عظام بهجت و صافى: به طور کلى نواختن با آلات موسیقى (لهو )، حرام است.۲

حکم نوازندگی زن

پرسش : آهنگ نواختن زن پیش مرد نامحرم چه حکمی دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی : اگر آهنگ حرام بوده باشد به هر صورت حرام است و اگر از نوع حلال باشد و منشا مفسده ای گردد آن نیز حرام است.

فلسفه حرام بودن نوازندگی و موسیقی

پرسش : چرا گوش دادن به بعضی از آهنگ‌ها مجاز و حداکثر مشتبه است؛ امّا استفاده از هر نوع ابزار آلات موسیقی به طور مطلق حرام است؟

پاسخ :
دانستن چند امر در این زمینه بایسته است:

یکم. استفاده از همه نوع آلات موسیقی حرام نیست؛ بلکه اگر از آلاتی باشد که نوعاً در لهو و لعب و حرام به کار می‌رود و منفعت حلالی در بر ندارد، استفاده از آن جایز نیست؛ ولی اگر از آلات مشترک باشد، نواختن آن به منظور منافع مشروع و حلال (مانند اجرای سرودهای انقلابی و برنامه‌های دینی و مانند آن) اشکال ندارد.

دوم. مسئله نوازندگی با استماع آهنگی که از آلات موسیقی تولید می‌شود، تفاوت بسیار دارد و هر دو از یک مقوله به شمار نمی‌رود: بلکه هر کدام حکم خاص خود را دارد. نواختن آلات مختص به لهو، به اتّفاق همه مراجع تقلید در هر حال حرام است، هر چند در موردی به صورت غیر لهوی از آن استفاده شود؛ زیرا این‌گونه آلات (مختص به لهو) نوعاً برای حرام ساخته شده و نگه‌داری آن‌ها جایز نیست و باید از بین برود؛ ولی گوش دادن به آهنگ‌هایی که از این نوع آلات (آلات مختص) تولید می‌شود، تنها در صورتی حرام است که متناسب با مجالس لهو و خوش‌گذرانی باشد و در غیر این صورت محکوم به حلیت است. بنابراین ممکن است نواختن در این آلات حرام باشد، در حالی که گوش دادن به آن حلال و یا مشتبه و مشکوک باشد که باز هم استماع آن جایز می‌باشد.

نظر آیت الله سیستانی در مورد نوازندگی

مسئله۵۳۹ـ موسیقی ، هنر وفنی است از هنرهاو فنون بشری و در زمان های اخیر رواج بیشتری دارد. برخی از انواع آن حلال است و می توان به آن گوش داد و برخی دیگر حرام می باشد و گوش دادن به آن جایز نمی باشد.
مسئله۵۴۰ـ موسیقی حلال، آن است که با مجالس لهو و لعب تناسب ندارد و به عکس آن،موسیقی حرام به موسیقی ای گفته می شودکه با مجالس لهو و لعب هماهنگی دارد.
مسئله۵۴۱ـ مقصود از جمله((متناسب با مجالس لهو و لعب)) این نیست که آن موجب آرامش روحی و تغییرحال و وضع انسان می شود که چنان چیزی خوب است و احیاناً موسیقی و آواز حلال نیز آن وضع را به وجودمی آورد بلکه مقصود ازآن ، این است که شنونده آن خصوصاً اگر باهنر و فن موسیقی آشناباشد می داند که کدامیک با مجالس لهو و لعب ومشابه آنها،تناسب داردوآنها یک ندراد.
مسئله۵۴۲ـ رفت و آمد به جاهایی که درآنها موسیقی حلال پخش می شود،جایز است وگوش دادن به آن حتی مدت طولانی ،مادام که به حرام نینجامد بی اشکال می باشد.
مسئله۵۴۳ـ به اماکن عمومی که در آنها موسیقی حرام پخش می شود،می توان رفت و آمد کرد به شرط آنکه به آن موسیقی از روی عمدو قصد، گوش ندهند مانند سالن هااستقبال و بدرقه مسافران،پاویون ها، پارک های عمومی ،رستوران ها،قهوه خانه ها،و امثال آنها،زیراگوش دادن به موسیقی حرام،ممنوع است نه کشیدن هر صدایی هر چندکه از روی عمد گوش ندهیم،حرام باشد.
مسئله۵۴۴ـ موسیقی حلال رادرآموزشگاههای ویژه و یادیگر جاهای مناسب،می توان آموخت.
اعم ازآنکه یادگیرنده بزرگسال باشد و یا کوچک به شرط آنکه آمد و رفت به آن اماکن در تربیت وبنیاد دینی او اثر منفی نگذارد.
مسئله۵۴۵ـ غنا و آواز خوانی حرام است و گوش دادن و کاسب کاری به وسیله ان نیز حرام می باشد و مقصود از غنا و آواز خوانی حرام، آن سخنان لهوی است که به آهنگ های مبتذل در نزد اهل لهو و لعب، می انجامد.
مسئله۵۴۶ـ خواندن قرآن ،دعا،ذکر و ورد با آهنگ های شناخته شده در نزد اهلو لهو و لعب،جایز نیست و بنابر احتیاط واجب،جز آنها نیز به صورت شعر و نثر با همان آهنگ، خوانده نشود.
مسئله۵۴۷ـ حرمت استماع موسیقی و غنای حرام در سنت نبوی مورد توجه قرار گرفته است.
رسول خدا در یک حدیث شریف فرمود: خواننده، زناکار، نی نواز، دف زن، همگی کر و کور و لال از قبر به عرصات محشر واردکی شوند.
وفرمود: هر کس به لهو و غنای حرام گوش دهد در گوش او به روز قیامت مس مذاب ،می ریزند.
و باز فرمود:غنا و موسیقی حرام و مبتذل، وسیله و راهی به سوی زناست.
مسئله۵۴۸ـ زن در برابر شوهرش به قصد لذت و تحریک او و جز آن،جایز است بر قصد اما درمقابل مردان دیگر نباید رقص کند و بنابر احتیاط واجب در برابر زنان نیز نرقصد.
مسئله۵۴۹ـ دست و کف زدن درجشن ها،عروسی ها و میلادیه های مذهبی برای همه زنان و مردان جایز است.

۱. امام، استفتائات، ج ۲، مکاسب محرمه ، س۳۰ ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات س۱۱۶۴ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س۹۹۲ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۱ س ۵۲۴ و ۵۲۵ و ج ۲، س ۷۰۷ و ۷۱۰ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۰۵۴ و ۱۰۶۵ و صراط النجاه، ج ۱، س ۱۰۰۵ ؛ دفتر: سیستانى، وحید و نورى.
۲. صافى، جامع الاحکام، ج ۱ س ۱۰۰۳ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۸ ؛ دفتر: بهجت.

دکمه بازگشت به بالا