Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم خرید و فروش در مسجد / آیا خرید و فروش در مسجد حرام است؟

پرسش: حکم خرید و فروش در مسجد چیست؟ آیا خرید و فروش در مسجد حرام است؟

احکام مسجد
آیا خرید و فروش در مسجد حرام است

حکم خرید و فروش در مسجد

کارهایی که در رابطه با مسجد مکروه است عبارتند از: خرید و فروش در مسجد ، نقاشی کردن مسجد به چیزهایی که روح ندارد، خوابیدن در مسجد مگر در حال ناچاری، سخن گفتن از امور دنیا در مسجد، فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن مگر برای اذان، رفتن مسجد برای کسی که سیر یا پیاز خورده، و بوی دهانش مردم را اذیت می‌کند. بنابراین خرید و فروش در مسجد مکروه است.

آیا خرید و فروش در مسجد حرام است

از جمله آداب مسجد در جهت حفظ احترام و شأن این مکان مقدس، این است که خرید و فروش و همچنین کارهایی که جنبه شغل و حرفه دارند؛ مانند: آرایشگری، نجّاری، آهنگری و …، در مسجد ممنوع است. در روایات معصومان (علیهم السلام) از انجام این گونه اعمال در مسجد نهی شده و فقیهان اسلامی با استناد به این روایات حکم به کراهت نموده اند.

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از