Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم استفاده از وسایل مسجد

پرسش: حکم استفاده از وسایل مسجد چیست؟ آیا استفاده از وسایل مسجد در مجالس ختم یا عروسی اشکال دارد و حرام است؟

احکام مسجد

حکم استفاده از وسایل مسجد

س 394: آیا استفاده از شبستان مسجد برای رشد فکری، فرهنگی و نظامی (با آموزشهای نظامی) جوانان جایز است؟ آیا با توجه به کمبود مکانهای اختصاصی می‏توان این کارها را در ایوان مسجد انجام داد؟
آیت الله خامنه ای: این امور تابع کیفیت وقف صحن مسجد و ایوان آن است، و باید از امام جماعت و هیأت امناى مسجد در این‏باره نظر خواهى شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپایى درس‏هاى دینى زیر نظر امام جماعت و هیأت امناى آن کار خوب و مطلوبى است.

س 395: در بعضی از مناطق به‌خصوص روستاها مجلس عروسی را در مساجد برگزار می‏کنند؛ به این صورت که مجلس رقص و آواز در خانه بر پا می‏شود، ولی نهار یا شام را در مسجد تناول می‏کنند. آیا این کار شرعاً جایز است یا خیر؟
آیت الله خامنه ای: غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فى‌نفسه اشکال ندارد.

استفاده از وسایل مسجد یا حسینیه برای ختم و عروسی 

پرسش :استفاده از وسایل مسجد یا حسینیه برای ختم و عروسی و مانند آن چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی:
دو حالت دارد : اگر از امکانات مسجد، برای مراسمی که در آنجا برپا می شود (مانند مجلس فاتحه) که در عرف منطقه معمولاً این گونه مجالس را در مساجد برپا می کنند استفاده شود، اشکال ندارد؛ و به دلیل استفاده شخصی از امکانات ، پولی را بابت هزینه هایی که بر مسجد تحمیل می شود می پردازند. ولی بیش از این مقدار بابت اجاره مسجد و امثال آن جایز نیست و اگر به عنوان کمک به مسجد باشد با رضایت پرداخت کننده مانعی ندارد. ولی گاه امکانات مسجد را بیرون می برند، یا غذا را در آشپزخانه مسجد برای مراسم خارج از آن می پزند، در این موارد حکم اوّلیه عدم جواز است و باید از امکانات مسجد برای خود آن استفاده کرد، مگر در مناطقی که عرف محل این گونه است؛ یعنی کسانی که امکانات را از اوّل وقف می کنند، وقف عام کرده اند نه خاص مسجد و در صورت شک در نیّت وقف کننده ها قدرمتیقّن، مخصوص مسجد خواهد بود. البته باید توجه داشت در هر دو صورت اگر از امکانات برای عروسی استفاده می شود، مشروط بر آن است که مستلزم کار حرام نباشد.

سوال: آیا جایز است لوازم مسجد مانند کولر، بلندگو، فرش، قرآن و ظروف جهت استفاده شخصی یا مراسم فاتحه و عروسی از مسجد خارج شود؟

پاسخ: اگر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد جایز نیست و باید در همان جهتی که برای آن وقف شده و زیر نظر متولی شرعی وقف، استفاده شود.
توجه: بردن فرش مسجد قدیم، به مسجد جدیدی که متصل به آن ساخته شده و جزء مسجد قدیم محسوب می شود جایز است.

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از