حکم زیر زمین و طبقه بالای مسجد

پرسش: حکم زیر زمین و طبقه بالای مسجد چیست؟ آیا زیر زمین مسجد و طبقه بالای آن حکم مسجد را دارند؟

احکام مسجد

حکم زیر زمین مسجد

س 417: مدتی است که در یکی از مساجد، نماز جماعت اقامه می‏کنم و اطلاعی از کیفیت وقف مسجد ندارم. با توجه به این که مسجد از جهت هزینه با مشکلاتی روبرو است، آیا اجاره دادن زیرزمین مسجد برای کاری که مناسب با شأن مسجد باشد، جایز است؟
آیت الله خامنه ای: اگر زیر زمین عنوان مسجد را ندارد و جزء تأسیساتى نیست که مسجد به آن نیاز داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع نباشد، اشکال ندارد.

س 418: هیأت امنای مسجدی که املاکی برای اداره امور خود ندارد، تصمیم گرفته‏اند زیرزمینی را در قسمت سقف دار مسجد برای ساختن کارگاه و تأسیسات عمومی برای خدمت به مسجد ایجاد نمایند، آیا این کار جایز است؟آیت الله خامنه ای: حفر زمین مسجد براى تأسیس کارگاه و مانند آن جایز نیست.

سؤال: در محل ما مسجدی هست که هنگام تجدید بنا زیرزمینی در زیر همان مسجد ساختند، اوایل از آنجا برای نماز استفاده می شد و الان آنجا را برای رستوران و غذا خوری اجاره داده اند، آیا این کار جایز است؟
آیت الله خامنه ای: زیرزمین و طبقات فوقانی که در مکان مسجد قبلی احداث می شود، حکم مسجد را دارد و اجاره دادن و تبدیل آن به رستوران و امثال آن جایز نیست.

حکم طبقه بالای مسجد

پرسش :اگر در جایى صیغه مسجد خوانده شود، آیا زیرزمین یا طبقه فوقانى آن نیز حکم مسجد دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی :آرى حکم مسجد دارد؛ مگر این که هنگام وقف آن را استثنا کنند.

دکمه بازگشت به بالا