حکم دادن رشوه برای گرفتن حق و احقاق حق

حکم دادن رشوه برای گرفتن حق

اگر در کارهاى ادارى گرفتن حق، مستلزم رشوه دادن باشد، آیا پرداخت آن جایز است؟ حکم دادن رشوه برای گرفتن حق چیست؟

رهبری: خیر، پرداخت رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است؛ هر چند براى رسیدن به حق باشد.
سایر مراجع: اگر گرفتن حق منحصر به این راه باشد، اشکال ندارد؛ ولى بر گیرنده پول، حرام است. 
تبصره. مخالفت با مقررات و قوانین جایز نیست.

حکم پرداخت رشوه برای احقاق حق

س 1247: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‏کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‏شود، چه حکمی دارد؟
آیت الله خامنه ای: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.

س 1248: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می‏کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می‏دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
آیت الله خامنه ای: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‏شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.

حکم پرداخت رشوه در صورت تضییع حق 

پرسش :اگر پرداخت رشوه توسط دیگران سبب تضییع حق ما گردد، آیا در این صورت می توان رشوه داد؟
آیت الله مکارم شیرازی:پرداختن چیزی برای احقاق حق تنها در صورتی جایز است که هیچ راهی برای گرفتن حق، جز آن نباشد و احقاق حق نباید ضرر به دیگران برساند. (استفتائات موجود در سایت معظم له)

پی نوشت:
امام، تحریر الوسیله، ج 2، کتاب القضا، م 6؛ آیت الله فاضل، جامع ‏المسائل، ج 1، س 972؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 664؛ آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1540؛ دفتر: آیات عظام بهجت؛ تبریزى، استفتاءات، س 999؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 32 و آیت الله سیستانى،Sistani .org ، رشوه. رهبری، اجوبه الاستفتاءات، س 1246 و 1247.

دکمه بازگشت به بالا