فکر گناه چه حکمی دارد؟ فکر گناه گناه است؟

فکر گناه چه حکمی دارد؟ فکر گناه گناه است؟

پاسخ: فکر گناه هرگاه منتهى به ارتکاب گناه نشود، گناه نیست، ولى بى‌شک آثار نامطلوبى بر روح انسان مى‌گذارد.

پرهیز از فکر گناه

باید مواظب باشیم. گناه را باید در نطفه خفه کرد. حتی فکر گناه هم نکنیم. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند:

من کثر فکره فی المعاصی دعته إلیها؛(غرر الحکم، ح 8561 .)کسی که زیاد در باره گناهان فکر کنند، گناهان او را به سوی خود می کشند.

در جایی دیگر فرمودند:

فکرک فی المعصیه یخدوک علی الوقوع فیها؛(غرر الحکم، ص 518.) تفکر در معصیت،تو را به وقوع در آن تشویق می کند. چه کنیم که گناه از ما بریده و جدا شود؟ از اول باید فکر گناه را از خود دور کنیم. چون گناه اول فکرش می آید. بعد جا می گیرد، بعد تبدیل به تصمیم و عزم می شود، بعد به دنبالش می روی و وسائلش را فراهم می کنی.

بنابراین، از اول نباید فکر گناه کرد. با یاد خدا فکر گناه را از سر خود دور کنیم. در مجالس ذکر خدا قرار بگیریم. جایی که نور می زند، تاریکی ها می رود. انصراف از گناه خیلی راحت تر است تا این که من با یک نامحرم در یک جا قرار بگیرم، بعد بخواهم ترمز بزنم. این که فکرش را از بین ببرم خیلی آسان تر است. انسان باید از ریز ترین گناهان پرهیز کند تا این که در معرض گناهان بزرگ قرار نگیرد و بخواهد ترمز بزند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

یکفیکم من الاستغفار ترک الذنوب؛(جامع الأخبار (للشعیری)، ص 130.) ترک گناهان تو را از استغفار و طلب بخشش کفایت می کند. چرا انسان کاری کند که مجبور به عذر خواهی شود؟!

دکمه بازگشت به بالا