آیا اطاعت از والدین واجب است؟

آیا اطاعت از والدین واجب است

پرسش: آیا من که به سن بلوغ رسیدم باید باز هم از پدرم اجازه بگیرم؟ – برای نذر برای سفر ،هم اجازه پدر لازمه ؟ آیا اطلاعت از والدین واجب است؟

نظر مراجع در مورد اطاعت از والدین

آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

 ایت الله خامنه ای : به طور کلی اطاعت از والدین واجب نیست ولى ایذاى ایشان حرام است مگر در انجام واجبات و ترک محرمات.

آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

ایت الله مکارم شیرازی : چنانچه موجب آزار و اذیت والدین می شود، از این کار اجتناب نمایید و همیشه رضایت آنها را مد نظر داشته باشید تا ان شاء الله مشکلات شما رفع شود.
هرگاه آنها با مسائل مهمّ و سرنوشت ساز فرزند بدون دلیل کافى مخالفت کنند، جلب رضایت آنها لازم نیست.

آیت الله وحید خراسانی (مد ظله العالی)

ایت الله وحید خراسانی : هر کاری که انجام دادن آن واجب نباشد و ترک هر کاری که انجام دادن آن حرام نباشد چنانچه موجب اذیت پدر یا مادر یا هر دوی آنها شود در این صورت اذیت آنها حرام است و از گناهان کبیره می باشد.اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را بهم بزنند ، بلکه ظاهر آن است که قسم آنان بدون اجازه پدر یا شوهر صحیح نیست.
اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیرى کند ، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیرى نماید ، قسم آنان صحیح نیست.اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند باید به آن نذر عمل نماید ، ولى اگر پدر یا مادر از عملى که نذر کرده منعش کنند نذر او صحیح نیست.
سفرى که واجب نیست اگر موجب اذیّت پدر و مادر باشد حرام است ، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.
اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کنند که نماز را با جماعت بخواند ، در صورتى که ترک آن موجب ایذاء آنها شود ، مخالفت آنها حرام است

دکمه بازگشت به بالا