اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست

پرسش: آیا ازدواج دائم یا موقت با دختری که بکارتش زائل شده بدون اجازه پدر جایز است؟ اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست شرط است یا خیر؟

اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست

در ادامه نظر مراجع عظام تقلید را درباره اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست را ذکر می کنیم:

آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای : در صورتى که بکارتش به‌واسطه وطى به شبهه یا زنا از بین رفته باشد گرچه حکم باکره را ندارد ولى احتیاط ‏در اجازه از پدر یا جدّ پدرى ترک نشود ولی اگر بکارتش از طرق دیگر مانند پریدن از بین رفته باشد حکم باکره را دارد.

آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی :  . دختری که بکارتش در اثر نزدیکی چه حلال و چه حرام و چه شبهه از بین رفته برای ازدواج نیاز به اجازه ولی (پدر یا جدپدری) ندارد ولی اگر بکارتش در اثر نزدیکی از بین نرفته بلکه مثلا با انگشت یا پریدن یا سانحه دیگری از بین رفته برای ازدواج بنابراحتیاط واجب باید از ولی (پدر یا جد پدری) اجازه بگیرد.

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحیدخراسانی : اگر بکارتش به واسطه کاری غیر وطی زائل شده (مثل پریدن از بلندی) به منزله باکره بوده و بنابر احتیاط واجب اذن پدر یا جدّ پدری در صحت عقد لازم است، ولی اگر بکارت او در اثر ازدواج یا وطی به شبهه یا زنا زائل شده اذن ولی لازم نیست.

اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست

دکمه بازگشت به بالا