حکم نذر زن بدون اجازه شوهر

پرسش: آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد؟ حکم نذر زن بدون اجازه شوهر چیست؟

حکم نذر زن بدون اجازه شوهر

امام خمینی(قدّس سرّه) ؛ نذر زن بدون اذن شوهر باطل است و اجازه بعدی آن را تصحیح نمی­کند ولو عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.

حضرت آیهالله خامنه ­ای ؛ انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه­ی زوج است.

حضرت آیهالله بهجت ؛ نذر زن، بدون اجازه شوهر بنا بر احتیاط واجب وضعاً منعقد می­شود یعنی نذر زن باطل نیست.

حضرت آیهالله تبریزی؛ اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید زن نمی­تواند در صورتی که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند.
اگر زن با اجازه­ی شوهر نذر کند شوهرش نمی­تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

حکم نذر زن بدون اجازه شوهر

حضرت آیهالله سیستانی ؛ نذر زن بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حق استمتاع او منافات دارد صحیح نیست بنابراین در غیر این صورت صحیح است حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد و صحت نذر زن در مالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود. و در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

حضرت آیهالله صافی گلپایگانی ؛ اگر شوهر از نذر کردن جلوگیری نماید، و یا زن بدون اجازه شوهر نذر کند، نذر او باطل است.

حکم نذر زن بدون اجازه شوهر

حضرت آیهالله فاضل لنکرانی؛ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بی اجازه او باطل است. و اگر مزاحم نباشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد؛ خصوصاً در نذر مال، گرچه مال متعلق به خود زن باشد.

حضرت آیهالله مکارم شیرازی ؛ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.

حضرت آیهالله نوری همدانی؛ نذر زن بی اجازه شوهر باطل است.

حضرت آیهالله شبیری زنجانی ؛ بنا بر مشهور نذر زن با نهی شوهر، بلکه بی اذن او صحیح نیست و ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می­شود، ولی بنابر احتیاط حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.

حضرت آیهالله وحید خراسانی ؛ اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، زن نمی­تواند ـ در صورتی که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد ـ نذر کند، بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر ـ در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله ارحام ـ محل اشکال است.

حکم نذر زن بدون اجازه شوهر

برچسب ها

نوشته های مشابه

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن