حکم چت کردن با نامحرم

پرسش: حکم چت با نامحرم چیست؟ حکم چت کردن با نامحرم در فضای مجازی چیست؟ حکم چت با نامحرم به قصد ازدواج را بیان کنید؟

حکم چت با نامحرم

حکم کلی: چت کردن در صورتی که خوف  و ترس به فساد  و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشه  و با قصد لذت جایز نیست و حرام است.

البته صحبت کردن با نامحرم با چند شرط جایز است :

1-   قصد لذت تو کار نباشه، هر نوع لذتی عاطفی  جنسی و غیره.

2-  شخص با این گونه صحبت کردن ها خوف افتادن به گناه نداشته باشه یعنی این روابط و صحبت کردن ها باعث نشه دراینده به گناه بیفتید

3- حرف های رد و بدل شده عقلایی باشه

4- قصد گول زدن و فریت و غیر در کار نباشه

البته با وجود این شروط هم بهتره از حرف زدن با نامحرم درخلوت باید صرف نظر کرد مگر در موارد ضروری ، مخصوصا اگه طرف جوون باشه . 

حکم چت با نامحرم به قصد ازدواج | حکم چت با نامحرم در فضای مجازی

دکمه بازگشت به بالا