حکم شستن دهان در حال روزه

حکم شستن دهان در حال روزه / آیا شستن دهان روزه را باطل می کند؟

برای روشن شدن حکم این که روزه دار دهان خود را شست و شو دهد به چند مسئله می پردازیم:

1-اگر بخواهد برای جلوگیری از بوی دهان در حال روزه، مسواک بزند، باید رطوبت مسواک در آب دهان به طورى از بین برود و یا کم باشد که رطوبت خارج از دهان به آن گفته نشود، اما اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل مى‏شود.

2- اما اگر براى خنک شدن، یا بى‏جهت مضمضه کند؛ (آب در دهان بگرداند) و بى‏اختیار فرو رود، قضای روزه بر او واجب است، ولى اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا براى وضو مضمضه کند و بى‏اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست‏

برخی از فقها می گویند: اگر آب شست و شوی دهان بدون اراده به حلق برسد، اشکالى ندارد، ولى اگر از اوّل بداند بى‏اختیار به حلق مى‏رسد، روزه‏اش باطل است و مضمضه زیاد براى روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد

بنابراین، با رعایت شرایط بالا، روزه دار می تواند دهان خود را جهت جلوگیری از بوی دهان بشوید؛ ولی بهتر است سه مرتبه آب دهان خود را بیرون بریزد.

حکم شستن دهان در حال روزه / آیا شستن دهان روزه را باطل می کند؟

حکم مسواک زدن در حال روزه

سؤال: آیا مسواک کردن با خمیر دندان، در حال روزه اشکال دارد؟
آیت الله خامنه ای: اشکال ندارد؛ ولی باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیری شود.

پرسش :مسواک زدن در حین روزه چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: مسواک کردن در حال روزه، مانعی ندارد. ولی اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان از بین نرود و فرو رود، جایز نیست (مگر این که آن را بیرون بریزد) و در صورتی که با خمیر دندان مسواک کند، باید دهان را بعد از آن کاملا بشوید.

پرسش: ایا شستن دهان و دندان با فرچه و خمیر،روزه باطل می شود ؟
آیت الله سیستانی: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطى شده فرو ندهد. ومقدار کمى که در آب دهان از بین مى رود به روزه ضرر نمی رساند.

حکم شستن دهان در حال روزه / آیا شستن دهان روزه را باطل می کند؟

دکمه بازگشت به بالا