اذن پدر در ازدواج دختری که بکارت ندارد

سوال : دختری که نعوذ بالله به واسطه زنا بکارتش را از دست داده در ازدواج موقت باز هم اذن ولی می خواد؟

آیت الله خامنه ای : در صورتى که بکارتش بواسطه وطى به شبهه یا زنا از بین رفته باشد گرچه حکم باکره را ندارد ولى احتیاط در اجازه از پدر یا جدّ پدرى ترک نشود ولى اگر بکارتش از طرق دیگر از بین رفته باشد، حکم باکره را دارد.

آیت الله وحید خراسانی : بنابراحتیاط واجب بدون اجازه ولی (پدر یا جد پدری) با او ازدواج نماید. دختری که بکارتش در اثر نزدیکی چه حلال و چه حرام و چه شبهه از بین رفته برای ازدواج نیاز به اجازه ولی (پدر یا جدپدری) ندارد ولی اگر بکارتش در اثر نزدیکی از بین نرفته بلکه مثلا با انگشت یا پریدن یا سانحه دیگری از بین رفته برای ازدواج بنابراحتیاط واجب باید از ولی (پدر یا جد پدری) اجازه بگیرد.

ایت الله سیستانی : بله اذن ولی لازم است 

آیا دختری که از راه های تصادفی مانند پریدن بکارتش را از دست داده باکره محسوب می شود؟ چرا؟ آیا در ازدواج دختر بالغه رشیده اذن ولی شرط است یعنی اگر دختری همانند فرض سئوال بکارتش زائل شود نیاز به اذن ولی ندارد برای ازدواج؟ و اینکه چرا زنی که به طریق غیر مشروع بکارتش زائل شده با ترمیم بکارت در حکم دختر باکره است و نیاز به اذن ولی در امر ازدواج دارد؟ پاسخ به علل این احکام و چراها ضروری است لطفا پاسخ فوری بدهید.پاسخ

این مساله اختلافی است یعنی برخی حکم او را باکره و برخی دیگر حکم او را غیر باکره می دانند در این باره نظر تعدادی از مراجع را برای شما ذکر می کنیم:

«امام خمینی ره: اگر بکارتش با وطی به شبهه یا زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب است که از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد(یعنی اگر هم اجازه نگیرد اشکالی ندارد بلکه اجازه بهتر است) .

آیت الله شبیری زنجانی: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت به غیر از شوهر کردن از بین رفته است مانند ورزش یا زنا لازم است.

آیت الله فاضل لنکرانی: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت به غیر از شوهر کردن از بین رفته است مانند ‏ورزش یا زنا بنا بر احتیاط واجب لازم است.

آیت الله ‏ نوری همدانی: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت به غیر از شوهر کردن از بین رفته است مانند ورزش یا زنا ‏لازم است.

آیت الله ‏ مکارم شیرازی: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت به غیر از شوهر کردن از بین رفته است مانند ورزش یا زنا ‏لازم است.»[i]

آیت الله خامنه ای: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت بوسیله امور تصادفی مانند پرش از ارتفاع و یا ورزش کردن از بین رفته است لازم است اما در مواردی که بکارت با زنا از بین رفته است احتیاط مستحب است که اجازه بگیرد (بهتر است که اجازه بگیرد).[ii]

آیت الله سیستانی: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت به غیر از شوهر کردن از بین رفته است مانند ‏ورزش یا زنا ‏لازم است.[iii]

آیت الله صافی گلپایگانی: اجازه پدر یا جد پدری در موردی که بکارت به غیر از شوهر کردن از بین رفته است مانند ورزش یا زنا ‏لازم است.[iv]

اما اینکه علت این احکام چیست باید خدمت شما عرض کنیم که ما از علت تام و تمام این احکام بی خبریم یعنی دقیقا همان مصلحتی که باعث شده است این احکام از طرف خداوند جعل شود، و این فقط علمش نزد خداوند است ولی در برخی از احادیث و یا از نظر عقلی برخی از مصالح آشکار می شود که به حکمت حکم از آن یاد می کنیم و لذا نمی توانیم به طور حتمی و یقینی بگوییم که علت این حکم این است و لاغیر، در احکام فقهی این امر بسیار مشهود است و اکثر قریب به اتفاق احکام فقهی ما جنبه تعبدی دارد و ما از علت آن بی خبریم، به عنوان مثال در نماز چرا تعداد رکعات اینگونه است، چرا تفاوت بین مرد و زن در بلند خواندن و آهسته خواندن است؟ چرا روزه یک ماه است؟ چرا خمس یک پنجم است؟ و بی نهایت چراهای دیگر، اما با تمام این مسائل باید خدمت شما عرض کنیم که مراجع تقلید ما در استنباط احکام تابع قرآن و احادیثی هستند که در این زمینه وارد شده است، و طبق آن حکم خداوند را بیان می کنند هرچند که برخی از حکمتهای آن را بدانند یا ندانند و یا آن حکمتها را قبول داشته باشند و یا نداشته باشند و این مسائل باعث نمی شود که خدای ناکرده در دادن فتوا و حکم الهی تغییری ایجاد کنند.جهت اطلاع بیشتر به لینک های زیر هم می توانید رجوع کنید:

[i] ‏  توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 458‏

[ii] استفتاء شفاهی از دفتر معظم  له

[iii] استفتاء شفاهی از دفتر معظم  له

[iv] استفتاء شفاهی از دفتر معظم  له

منبع: حوزه نت

دکمه بازگشت به بالا