حکم وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز

حکم وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز

سوال :آیا وقف به حرکت در همه اجزای نماز اشکال دارد؟ یا فقط در قرائت اشکال دارد؟ مثلا اگر بگوید «سُبْحانَ رَبِّیَ الْعَظیمِ» (با حرکت) و بعد از مدّتی بگوید «وَ بِحَمْدِه»، آیا وقف به حرکت محسوب می شود؟4ـ آیا گفتن اذکاری که کاملا جدای از هم هستند، به صورتهای زیر صحیح است:

الف) مثلا گفته شود «سُبْحان اللّهِ» سه بار بدون توقّف (با حرکت). 

ب) گفته شود «سُبْحانَ اللّهِ» با توقّف (با حرکت).

آیت الله خامنه ای : وصل به سکون یا وقف به حرکت اشکال ندارد گرچه در مورد دوم احتیاط مستحب است که ترک نماید.

طبق نظر آیت الله خامنه ای: احتیاط مستحب آن است که در نماز، وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید. و معنى وقف به حرکت آن است که زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه اى را بگوید و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد. مثلا بگوید “الرحمن الرحیم” و میم “الرحیم”را زیر بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگوید: “مالک یوم الدین”. و معنى وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه اى را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید : “الرحمن الرحیم” و میم “الرحیم” را زیر ندهد و فورا”مالک یوم الدین” را بگوید.( توضیح المسائل محشی مراجع مساله ۱۰۰۴)

آیت الله وحید خراسانی : وقف به حرکت در همه جای نماز چه قرائت حمد و سوره و چه غیر آن بنابراحتیاط واجب جایز نیست اگر سبحان الله یا هر ذکر دیگری را با توقف و با حرکت بگوید بنابراحتیاط واجب صحیح نیست.

 آیت الله سیستانی : اصل وقف به حرکت یا وصل به سکون اشکال ندارد

آیت الله مکارم  شیرازی : وقف با حرکت در هر جاى نماز خلاف احتیاط است

ملاکِ وقف، فاصله عرفى است; خواه نَفَس بگیرد، یا نگیرد، و تنها در جایى جایز است که رابطه جمله را قطع نکند.

حکم وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز

منظور از «وقف به حرکت» یا «وصل به سکون» چیست؟

ج. معناى وقف به حرکت آن است که زیر یا زِبَر یا پیش آخر کلمه‌اى را بگوید و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد و معناى وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه‌اى را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند (جهت اطلاع بیشتر به مسأله‌ى 826 رساله رجوع شود : «٨٢۶» وصل به سکون در نماز ـ بنابر اظهر ـ جائز است و وقف غیر عمدی بر حرکت، وضعاً صحیح است و اعاده ندارد و احوط آن است که بدون عذر وقف به حرکت ننماید و معنای وقف به حرکت آن است که زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه‌ای را بگوید و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد، مثلاً بگوید «الرحمنِ الرحیمِ» و میمِ الرحیم را زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید «مالک یوم الدین». و معنای وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه‌ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند مثل آنکه بگوید «الرحمنِ الرحیمْ» و میمِ الرحیم را زیر ندهد و فوراً «مالک یوم الدین» را بگوید.).
پی نوشت :
استفتاءات ( آیت الله بهجت )؛ ج 2 ، احکام نماز ، افعال نماز ، قرائت ، س 2007.

حکم وصل به سکون و وقف به حرکت در نماز

دکمه بازگشت به بالا