حکم گفتن ذکر سجده در رکوع و بر عکس

سوال : 1- آیا می توان در سجد ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده را گفت؟     2- میشه هر دو ذکر را در سجده بگوییم هم سبحان ربی العظیم و بحمده و هم سبحان ربی الاعلی و بحمده آیا باید یکی را بعنوان مطلق ذکر بگوییم

آیت الله خامنه ای : ج1و2) اگر به قصد مطلق ذکر گفته شود، اشکال ندارد و نماز صحیح است.

آیت الله وحید خراسانی : در حال اختیار واجب است در سجده سه مرتبه (سُبْحانَ اللّهِ)یا یک مرتبه (سُبْحانَ رَبِّیَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ) یا هر ذکرى که به این مقدار باشد بگوید ، و احتیاط مستحبّ آن است که تسبیح را بر مطلق ذکر مقدّم بدارد ، و باید این کلمات دنبال هم و به عربى صحیح گفته شود ، و مستحبّ است (سُبْحانَ رَبِّیَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ) را سه یا پنج یا هفت مرتبه یا بیشتر بگوید.

آیت  الله سیستانی : 1و 2ـ اشکال ندارد

آیت الله مکارم شیرازی : 1و2ـ خیر، ذکر سجده، سبحان ربی الاعلی و بحمده می باشد.

حکم گفتن ذکر رکوع در سجده و برعکس

۴۸۰: آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟

ج: اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگوید، اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگى صحیح هستند.

س ۴۸۱: اگر شخصی سهواً در سجده ذکر رکوع را بگوید و یا بر عکس، در رکوع ذکر سجده را بگوید و در همان حال متوجه اشتباه خود شده و آن را اصلاح نماید، آیا نماز او باطل است؟

ج: اشکال ندارد و نمازش صحیح است.

س ۴۸۲: اگر نماز گزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته است، چه حکمی دارد؟

ج: اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چیزى بر او واجب نیست. اجوبه الاستفتائات.

حکم گفتن ذکر سجده در رکوع و ذکر رکوع در سجده

اشتباه در ذکر رکوع یا سجده

سؤال: اگر نمازگزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته است، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چیزی بر او واجب نیست. (استفتائات آیت الله خامنه ای)

حکم گفتن ذکر سجده در رکوع و ذکر رکوع در سجده

دکمه بازگشت به بالا