اقتدا غیرمسافر به مسافروبلعکس

اقتدا غیرمسافر به مسافروبلعکس

اقتدای مسافربه غیر مسافروهمچنین برعکس،مکروه است.یعنی ثواب کمتری دارد،هرچند نمازجماعت افضل از فرادی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا