فرزندان موسی بن جعفر علیه

فرزندان موسی بن جعفر علیه

بله ممکن است، چرا که قضایای تاریخی قضایایی هستند که بین مردم معروف و مشهور هستند لذا قضایایی که با عقل نمی سازند می توانند نادرست باشند. بنابر این بعید نیست که فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام در واقع این مقدار که گفته می‌شود نباشند و این احتمال هم هست که نوه ها و نواده های آن حضرت را هم فرزند به حساب آورده باشند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا