استخاره برای گناه

استخاره برای گناه

پرسشگر گرامی! استخاره در مواردی راهگشاست که مسئله مورد نظر با عقل و شرع منافات نداشته باشد؛ چرا که استخاره به معنی طلب خیرکردن است و طلب خیر در جایی که با عقل و شرع منافات داشته باشد، معنا ندارد؛‌ بنابراین استخاره شما صحیح نبوده و قابل اعتنا نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا